V постна седмица – събота – 05п

V постна седмица – събота

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Иезекиил.                       37, 21-28

Това казва Господ Бог:

“Ето, Аз ще взема Израилевите синове измежду народите между които се намират, ще ги събера отвред и ще ги доведа в тяхната земя. В тая земя, на планините израилеви, Аз ще ги направя един народ, един цар ще бъде цар на всички тях, и не ще бъдат вече два народа и занапред вече не ще се делят на две царства.

И вече не ще се сквернят със своите идоли, със своите гнусотии и с разните си пороци; ще ги измъкна от всичките им живелища, дето са грешили и ще ги очистя – и ще бъдат Мой народ, и Аз ще бъда техен Бог.

И Моят слуга Давид ще бъде цар над тях и пастир на всички тях; те ще ходят по Моите заповеди и Моите устави ще пазят и ще ги изпълняват и ще живеят в земята, която дадох на Моя слуга Яков, в която живяха отците им; там ще живеят навеки, те и децата им и внуците им; и моят слуга Давид ще бъда княз у тях навеки.

И ще сключа с тях завет за мир, вечен завет ще бъде с тях. И ще ги уредя, ще ги размножа и ще туря сред тях Моето светилище на веки. И ще бъде у тях Моето жилище, и ще бъда техен Бог, а те ще бъдат Мой народ. И ще познаят народите, че Аз съм Господ, който освещава Израил, когато Моето светилище бъде сред тях на веки.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пер 31, 10. 11-12ав. 13 (О: 10д)

 

О Господ ще пази като Пастир стадото Си.

 

Чуйте, народи, словото Господне, и разгласете по далечните острови и речете: “Който разпиля Израиля, Той ще го и събере, и ще го пази както пастир стадото си. O

 

Защото Господ ще изкупи Яков, и ще го избави от ръцете на Онзи, който беше по-силен от него. И те ще дойдат и ще тържествуват на Сионските височини, и ще се стекат към благата Господни. О

 

Тогава девица ще се весели на хорото и младежи и старци заедно; и ще обърна скръбта им в радост, и ще ги зарадвам след тяхната скръб. О

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО: Отхвърлете от себе си всичките си грехове, казва Господ, и напра­вете си ново сърце и нов дух.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.            11, 45-56

В онова време:

Тогава мнозина от юдеите, които бяха дошли при Мария и видяха, що стори Исус, повярваха в Него. А някои от тях отидоха при фарисеите и им разправиха, що стори Исус.

Тогава първосвещениците и фарисеите се събраха на съвет и казваха: “Какво да правим? Тоя човек върши много чудеса: Ако Го оставим тъй, всички ще повярват в Него, и ще дойдат римляни, та ще ни разорят и страната и народа. Един пък от тях, на име Кайяфа, който нея година беше първосвещеник, им рече: “Вие нищо не знаете, нито помисляте, че за нас е по-добре един човек да умре за народа, отколкото цял народ да погине. И това не от себе си каза, но като беше нея година първосвещеник, предсказа, че Исус ще умре за народа, и не само за народа, но за да събере наедно и разпиляните чеда Божии. От тоя ден, прочее, се сговориха да Го убият.

Поради това Исус вече не ходеше явно между юдеите, а оттам отиде в една местност, близо до пустинята, в града наричан Ефраим, и там стоеше с учениците си.

Наближаваше Пасха юдеиска, и мнозина от цялата страна отидоха в Йерусалим пред Пасха, за да се очистят. Тогава диреха Исуса и, стоейки в храма, думаха си един на друг: “Как ви се струва, дали не ще дойде на празника?” А първосвещениците и фарисеите бяха дали заповед, ако някой знае, де е, да обади, за да Го уловят.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.