V постна седмица – сряда – 05п

V постна седмица – сряда

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Даниил.                         3, 14-20. 91-92.95

В онези дни:

Цар Навуходоносор каза: “С мисъл ли вие, Сидрах, Мисах и Авденаго, не служите на моите богове, и на златния истукан, който направих, не се покланяте? Отсега, ако сте готови, щом чуете звук от тръба, пищялка, цитра, цафара, гусла, симфония, и всякакви свирила, паднете и се поклонете на истукана, който направих. Ако ли не се поклоните, веднага ще бъдете хвърлени в гореща огнена пещ, и тогава, кой Бог ще ви избави от ръката ми?”

Отговориха Сидрах, Мисах и Авденаго и казаха на цар Навуходоносор: “Няма нужда да ти отговаряме на това. Нашият Бог, комуто ние служим, е по-силен да ни спаси от горещата огнена пещ, и от твоята ръка, царю, ще ни избави. Ако ли и това не бъде, нека ти е известно, царю, че няма да служим на твоите богове, и на златния истукан, що си поставил, няма да се поклоним.”

Тогава Навуходоносор се изпълни с ярост, и видът на лицето му се измени против Сидрах, Мисах и Авденаго, и той заповяда да опалят пещ седем пъти по-силно, отколкото обикновено я опалваха; и заповяда на най-силните от войската си мъже да вържат Сидрах, Мисах и Авденаго и да ги хвърлят в огнена пещ.

Тогава цар Навуходоносор биде смаян, стана бързо и каза на велможите си: “Нали трима души вързани хвърлихме в огъня?” Те отговориха на царя: ” Наистина тъй, царю!” На това той рече: “Ето, аз виждам четирима души, невързани да ходят сред огъня, и нищо им няма; и видът на четвъртия е подобен на Сина Божи.”

Тогава Навуходоносор рече: “Благословен Бог Сидрахов, Мисахов и Авденагов, който проводи своя Ангел и избави слугите Си, които се на Него надяваха и не послушаха царската повеля и предадоха телата си на огън, за да не служат и да се покланят на друг бог, освен на своя Бог!”

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Дан 3, 52. 53. 54. 55. 56

 

О Благословен си Ти, Господи, Боже на отците ни и благословено името на Твоята слава.

 

И прехвалено и прославено во веки. Благословен си Ти в храма на светата Твоя слава. И прехвален си и прославен во веки. Благословен си Ти върху престола на Твоето царство. O

 

И прехвален си и прославен во веки. Благословен си Ти, който видиш бездната и седиш над Херувими. И прехвален си и прославен во веки. Благословен си върху твърдта небесна. И прославен си и прехвален во веки. О

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО: Блажени са, които пазят словото в добро и чисто сърце и пренасят плод с търпение.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              8,31-42

В онова време:

Исус казваше на повярвалите в Него юдеи: “Ако вие пребъдете в словото Ми, наистина сте Мои ученици и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.”

Отговориха Му: “Ние сме семе Авраамово, и никога никому не сме били роби; как Ти казваш: Свободни ще станете?”

Исус им отговори: “Истина, истина ви казвам: “Всеки, който прави грях, роб е на греха. А робът не пребъдва вечно вкъщи; синът пребъдва вечно. И тъй, ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Зная, че сте семе Авраамово; но търсите да Ме убиете, за­щото словото Ми се не побира във вас. Аз говоря това, що съм видял у Моя Отец; а вие вършите онова, що сте видели у вашия отец.”

Отговориха Му: “Наш Отец е Авраам.”

Исус им рече: “Да бяхте чеда на Авраам, щяхте да вършите делата Авраамови. А сега искате да убиете Мене, човека, който ви каза истината, що чух от Бога; Авраам това не е правил. Вие вършите делата на баща си.”

На това Му рекоха: “Ние от блудство не сме родени; едного Отца имаме, Бога.”

Исус им рече: “Да беше Бог ваш Отец, щяхте да Ме обичате; понеже Аз съм излязъл и дохождам от Бога. Защото Аз не съм дошъл от Себе си, а Той Ме прати.”

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.