V постна седмица – петък – 05п

V постна седмица – петък

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Иеремия.                  20, 10-13

Аз слушах шушукане от мнозина, заплаха – отвред: “Заявете, каз­ваха те, и ние ще го обвиним. Всички, които живяха с мене в мир, ме дебнят, не ще ли се спъна: “Може би, казват, той ще се улови, и ние ще го надвием и ще му отмъстим.”

Но с мене е Господ като силен ратоборец; затова моите гонители ще се спънат и не ще ме надвият; твърде много ще се посрамят, защото постъпваха неразумно; посрамата ще бъде вечна, никога не ще бъде забравена. Господи на силите, Ти изпитваш праведния и виждаш вътрешността на сърцето. Дай да видя Твоето отмъщение над тях, защото на Тебе поверих делото си.

Пейте на Господа, хвалете Господа, защото Той спасява душата на бедния от ръцете злодейски.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 17, 2-За. Звс-4. 5-6.7 (О: 7)

 

О В утеснението си призовах Господа и той ме чу.

 

Ще те възлюбя, Господи, крепост моя. Господ е моя твърдина и мое прибежище и мой избавител. O

 

Бог мой, мой помощник, на Него се уповавам; Той е мой покровител, рог на спасението ми и мое убежище. Ще призова достойния за поклонение Господ, и ще се избавя от враговете си. О

 

Смъртни мъки са ме обхванали и потоци от беззакония са ме заплашили; вериги адови са ме стегнали и мрежите на смъртта са ме оплели. О

 

В утеснението си призовах Господа, и към моя Бог извиках; и Той чу от храма си гласа ми, и моят вик стигна до Неговия слух. О

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО: Твоите думи, Господи, са дух и живот; Ти имаш думи за вечен живот.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.          10, 31-42

В онова време:

Тогава юдеите грабнаха камъни, за да убият Исуса. Исус им отго­вори: “Много добри дела ви показах от Моя Отец; за кое от тия дела с камъни ме замеряте?”

Юдеите Му отговориха и рекоха: “Не за добро дело с камъни Те замерваме, а за богохулство и за това, дето Ти, бидейки човек, правиш се Бог.”

Исус им отговори: ” Не е ли писано в Закона ви: Аз рекох: Богове сте? Ако Той нарече богове ония, към които бе отправено словото Божие (и не може да се наруши Писанието), на Този ли, когото Отец освети и прати в света, вие казвате: Богохулствуваш, защото рекох: Аз съм Син Божи? Ако не върша делата на Моя Отец, не Ми вярвайте; ако пък върша, макар на мене и да не вярвате, на делата повярвайте, за да разберете и повярвате, че Отец е в Мене, и Аз съм в Него.”

Тогава пак искаха да Го хванат; но Той се измъкна из ръцете им и отиде пак отвъд Йордан, на мястото, дето по-преди Иван кръщаваше, и остана там.

Мнозина дойдоха при Него и казваха: “Че Иван не бил сторил никакво чудо; но всичко, що Иван бил казал за Него, било истинско.” И мнозина повярваха в Него.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.