V постна седмица неделя – II вечерна

V постна седмица неделя – 

II вечерна

 

Водещ: Боже, ела ми на помощ!

Народ: Господи, побързай да ми помогнеш.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин.

 

Химн

 

Помилвай Своя народ, Творецо,

през тези пости той Ти се моли,

четирсет дни, потънал във сълзи,

към Тебе отправя молитви, чуй го.

 

Какво таим в сърцата си, виждаш,

в нас има слабост, безсилна воля,

затуй яви ни Своята милост,

когато при Теб се върнем, Боже.

 

Макар така да тежат вините,

прости ни, Боже, наша надеждо,

открий се в слава , в нас изцелявай

на грях и похот тежката болест.

 

Дарявай мощ, покайното време

и ум, и тяло да освещава,

да скъса всяка измамна връзка

с това, което води към гибел.

 

Едини Боже, Троице Пресвята,

стори да раждат пост и молитва

плода на вяра в Твоите верни,

че те с вечерни химни Те славят. Амин.

 

Ант. 1. Както беше издигната змията в пустинята, * тъй трябва да се издигне Син Човеческий.

 

Псалом 109,1-5.7

 

Рече Господ Господу моему: *

Седи от дясната Ми страна,

 

докле туря Твоите врагове *

подножие на нозете Ти.

 

Жезъла на Твоята сила ще Ти прати Господ от Сион: *

владей между враговете Си.

 

В деня на Твоята сила †

народът Ти е готов със свето благолепие; *

из утроба преди денница Те родих.

 

Кле се Господ и няма да се разкае: *

Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков.

 

Господ е Тебе отдясно, *

Той в деня на гнева Си ще порази царете;

 

По пътя из поток ще пие *

и затова ще дигне високо глава.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 1.  Както беше издигната змията в пустинята, * тъй трябва да се издигне Син Човеческий.

 

Ант. 2. Господ Саваот ще защити и избави, * ще пожали и спаси.

 

Псалом 113

 

Когато Израил излезе из Египет, *

домът Яковов – от другоплеменен народ,

 

Юда стана Божия светиня, *

Израил – Божие владение.

 

Морето видя и побягна; *

Йордан назад се върна.

 

Планините скачаха като овни *

и хълмовете – като агнета.

 

Какво ти е, море , че бягаш, *

и тебе Йордане, че се назад върна!

 

Защо скачате, планини, като овни *

и вие , хълмове, като агнета?

 

Трепери, земьо, пред лицето на Господа, *

 пред лицето на Бога Яковов,

 

Който превръща скалата във водно езеро *

и камъка – във воден извор.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 2. Господ Саваот ще защити и избави, * ще пожали и спаси.

 

Ант. 3. Христос бе изпоранен за нашите грехове * и мъчен за нашите беззакония; / чрез Неговите рани ние се изцелихме.

 

срв. 1 Петър 2,21-24

 

Христос пострада за нас, †

като остави нам пример, *

за да вървим по стъпките Му:

 

Той не стори грях, †

нито се намери лъст *

в устата Му;

 

кога Го хулеха, Той не отвръщаше с хули; †

кога страдаше, не заплашваше, *

а предоставяше това на Праведния Съдия;

 

Той Сам с тялото Си †

възнесе нашите грехове *

на дървото,

 

та, като умрем за греховете, †

да живеем за правдата: *

„чрез Неговата рана се изцерихте“.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 3. Христос бе изпоранен за нашите грехове * и мъчен за нашите беззакония; / чрез Неговите рани ние се изцелихме.

 

Четене          срв. Деян. 13:26б-305

Нам, братя, е пратено словото на това спасение . Защото жителите йерусалимски и техните началници, като не познаха Него и пророческите думи, които се четат всяка събота, и като Го осъдиха, изпълниха тия думи; и макар да не намериха никаква вина, достойна за смърт, поискаха от Пилата да Го убие. А когато извършиха всичко, що бе писано за Него, снеха Го от дървото и положиха в гроб. Но Бог Го възкреси от мъртвите.

 

Респонсорий

В. Погледни милостно, Господи, * защото съгрешихме пред Тебе.

Вс. Погледни милостно, Господи, * защото съгрешихме пред Тебе.

В. Христе, чуй нашите вопли.

Вс. защото съгрешихме пред Тебе.

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. Погледни милостно, Господи, * защото съгрешихме пред Тебе.

 

Ант. на Кантика

Година А: Господи, аз вярвам, * че Ти си Христос, Син Божий, Който иде на света.

Година В: Кога Аз бъда издигнат от земята, * всички ще привлека към Себе Си.

Година С: Жено, де са твоите обвинители? * Никой ли те не осъди? / Никой, Господи! / Исус й рече: / и Аз те не осъждам. / Иди си и недей вече греши.

 

Кантик на Бл. Дева Мария

 

Душата ми величае Господа, *

и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,

 

затова че Той милостиво погледна смирението на своята слугиния; *

и ето отсега ще ме наричат блажена всички народи;

 

Силният ми стори велико нещо, *

и свято е името Му ;

 

Неговата милост е от рода в род *

към онези, които се боят от Него;

 

Той показа сила с десницата Си; *

разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си;

 

свали силни от престоли и въздигна смирени; *

гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо;

 

взе под закрила Израил, Своя слуга, *

като си спомни милостта, 

 

както обеща на нашите деди, *

на Авраам и потомството му във вековете.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото, и сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. на Кантика

Година А: Господи, аз вярвам, * че Ти си Христос, Син Божий, Който иде на света.

Година В: Кога Аз бъда издигнат от земята, * всички ще привлека към Себе Си.

Година С: Жено, де са твоите обвинители? * Никой ли те не осъди? / Никой, Господи! / Исус й рече: / и Аз те не осъждам. / Иди си и недей вече греши.

 

Моления

Да въздадем слава на Бога Отца, Който пожела да възроди Своя народ за нетленен живот чрез Своето Слово, Което пребъдва навеки. С почит да отправим към Него нашите молитви:

Бъди милостив към Своя народ.

Милостиви Боже, чуй молитвите, които възнасяме за целия Ти народ,

  нека търси Твоето слово повече от телесната храна.

Научи ни на истинска и дейна любов към нашия народ и към всички хора,

  дари на всички народи благоденствие и мир.

Погледни онези, които чрез кръщението ще се родят за нов живот,

нека като живи камъни да съграждат от себе си духовния дом на Църквата.

Господи, чрез пророчеството на Йона Ти призова към покаяние ниневийците,

със силата на Твоето слово обърни към Себе Си сърцата на грешниците.

Стори всички умрели с надежда да се явят на срещата с Христа, Съдията,

  и вечно да се радват да Те съзерцават.

 

Отче наш…

 

Молитва

Молим Ти се, Господи, Боже наш, † дари ни благодатта ревностно да подражаваме на любовта на Твоя Син, * Който даде живота Си за спасението на света. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог и с Тебе живее и царува, в единство със Светия Дух, през всички векове на вековете. Амин.

 

Да ни благослови Бог, да ни предпази от всяко зло и да ни въведе в живот вечен. Амин.

 
 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.