V постна седмица неделя литургия

ПЕТА ПОСТНА НЕДЕЛЯ

 

Когато в тази неделя се подготвят възрастни за кръщение, тук посочените молитви могат да се заместват с обредните.

 

Входен Антифон                                                                     Пс. 42, 1-2

Съди ме, Боже, и защити тъжбата ми против един не добър народ, избави ме от несправедлив и лукав човек, защото Ти си мой Бог и моя сила.

Не се казва Слава.

 

Колекта

Молим Ти се, Господи Боже наш, с Твоя помощ живеем и дей­стваме, ръководени от онази любов, поради която Твоят Син, като обикна света, се предаде на смърт. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, който е Бог и с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух през всички векове на вековете.

Казва се Верую.

 

Над даровете

Изслушай ни, всемогъщи Боже, и стори Твоите верни, които си обучил в хрисиянската вяра, да бъдат очистени чрез това Жертвоприношение. Чрез Христа нашия Господ.

 

Предисловие за Постно Време


или за година А: Предисловие за четвърта Постна Неделя (Евангелието за Лазара)

 

Св. Господ да бъде с вас.

Вс. И с твоя дух.

Св. Горе сърцата.

Вс. Отправени са към Господа.

Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.

Вс. Достойно и праведно е.

Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да Ти благодарим, Господи, Свети Отче, всемогъщи вечни Боже, чрез Христа нашия Господ.

Защото Той като истински човек плака за приятеля си Лазар и като вечен Бог го възкреси от гроба, и в милостта си към човешкия род ни води чрез светите тайни към нов живот.

Чрез когото Твоето величие обожава войнството на Ангелите, които ликуват пред Твоето лице във вечността. Молим Ти се, благоволи и нашите гласове с общо ликуване да се слеят с техните, като казваме:


 

Причастен Антифон                                                               Ив. 11, 26

Всеки, който живее и вярва в Мене, няма да умре навеки.

 

Следпричастна

Молим Ти се, всемогъщи Боже, да бъдем винаги причислени към членовете на Христа, в чието Тяло и Кръв вземаме учас­тие. Който живее и царува през всички векове на вековете.

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.