V постна седмица – неделя год. С – 05пгС

V постна седмица – неделя

Година С

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Исаия.          43, 16-21

Това казва Господ, който отвори в морето път и в буйни води пътека, който изведе колесници и коне, войска и сила; всички легнаха наедно и не станаха, угаснаха, като фитил изтляха.

Но вие си не спомняте прежното и за старото не помисляте.

Ето, аз правя нещо ново, и сега ще се яви, нима и това не искате да знаете; ще прокарам път през степи, реки – през пустиня.

Полски зверове ще Ме прославят, чакали и камилски птици, защото ще дам вода в пустини, реки – в сухи степи, за да поя избрания Мой народ. Тоя народ създадох за Себе си, той ще разглася славата Ми.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 125, 1 – 2ав. 2сд – 3. 4 – 5.б (О 3)

 

О Велико нещо извърши Господ над нас; ние се радваме.

 

Когато Господ връщаше Сионовите пленници, ние като че сънувахме; тогава устата ни бяха пълни с веселие и езикът ни – с пение. O

 

Тогава между народите се говореше „Велико нещо извърши Господ над тях.“ Велико нещо извърши Господ над нас: ние са радваме. О

 

Върни, Господи, нашите пленници, като потоците на юг. Които са сели със сълзи, ще жънат с радостта. О

 

Който – с плач е носил семе, с радост ще се върне, носейки своите снопи. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до филипяни.            3, 8 – 14

Братя: смятам, че всичко е вреда, поради превъзходството на познанието на Христа Исуса, моя Господ; заради Когото от всичко се отрекох, и всичко считам за смет, за да придобия Христа, и да се намеря в Него, имайки не своя от закона праведност, а придобивана чрез вярата в Христа, сиреч праведност от Бога чрез вярата; за да позная Него, и силата на възкресението Му, и участието в страданията Му, като се уподобявам на Него в смъртта Му, та дано някак достигна възкресението на мъртвите.

Казвам тъй, не защото вече достигнах или че се усъвършенствувах, но се стремях дано постигна това, за което бях застигнат от Христа Исуса. Братя, аз не мисля за себе си, че съм постигнал това.

Но едно само правя: като забравям, що е зад мене, като се силно стремя към това, що е пред мене, тичам към целта – към наградата на горното от Бога призвание в Христа Исуса.

Това е Божие слово.

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО: Но и сега още, казва Господ: обърнете се към Мене от все сърце, защото съм благ и милосърден.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              8, 1 – 11

В онова време:

Исус отиде на Елеонската планина.

И на заранта пък дойде в храма, и всичкият народ дохождаше при Него, а Той седна и ги поучаваше. Тогава книжниците и фарисеите доведоха при Него една жена, уловена в прелюбодейство, и като я поставиха насред, рекоха Му „Учителю, тая жена бе хваната в самото прелюбодейство; а Мойсей ни е заповядал в Закона такива с камъни да ги убиваме: Ти, прочее, какво казваш?“. Казваха това, за да Го изкушават, та да имат с какво да Го обвиняват.

А Исус се наведе надолу и пишеше с пръст по земята, без да обръща на тях внимание.

И като настояваха да Го запитват, Той се поизправи и им рече: „Който от вас е без грях, нека пръв хвърли камък върху нея.“

И пак се наведе надолу и пишеше по земята. А те, като чуха това, и понеже съвестта ги бореше, взеха да се разотиват един след друг, начевайки от по-старите, та до последните; и остана Исус Сам и жената, която стоеше насред. Като се поизправи и не видя никого, освен жената, Исус й рече: „Жено, де са твоите обвинители? Никой ли те не осъди?“

Тя отговори: „Никой, Господи.“

Исус й рече: „И Аз те не осъждам иди си и недей вече греши.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.