V постна седмица – неделя год. В – 05пгВ

V постна седмица – неделя

Година В

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Иеремия.          31, 31-34

„Ето, настъпват дни, казва Господ, и ще сключа с дома Израилев и с дома Юдин нов завет; не такъв завет, какъвто сключих с бащите им в деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа из Египетската земя; оня Мой завет те нарушиха, ако и да оставях в съюз с тях, казва Господ.

Но ето заветът, който ще сключа с Израилевия дом след ония дни, казва Господ: ще вложа Моя закон във вътрешността им и ще го напиша в сърцата им; и Аз ще им бъда Бог, а те ще бъдат Мой народ.

И няма вече да учат един другиго, брат – брата и да говорят: „Познайте Господа.“ Защото всички, от малък до голям, сами ще Ме знаят, казва Господ; защото ще простя беззаконията им, и за греховете им няма вече да си спомня.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 50, 3 – 4. 12 – 13. 14 – 15 (О 12а)

 

О Сърце чисто създай в мене, Боже.

 

Помилвай ме, Боже, по милостта си, и по многото си щедрости заличи беззакон ието ми. Напълно ме умий от моята вина, и очисти ме от моя грях. O

 

Сърце чисто създай в мене, Боже, и несломим дух обнови в мене. Не ме отхвърляй от лицето Си, и светия Твой дух не отнимай от мене. О

 

Върни ми радостта на Твоето спасение, и във великодушие му утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища, и грешниците към Тебе ще се обърнат. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до ефесяни.            2,4-10

Братя:

Христос в дните на плътта Си, със силен вик и сълзи отправи молби и молитви към Оня, който можеше да Го спаси от смърт, и, като биде чут поради благоволението си, макар и да е Син, той се научи на послушание чрез онова, което претърпя, и, като се усъвършенствува стана за всички, които Му са послушни, причина за вечно спасение.

Това е Божие слово.

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО: Който Ми служи, нека Ме последва, казва Господ; и дето съм Аз, там ще бъде и моят служител.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              12,20-33

В онова време:

Между дошлите на поклонение по празника имаше някои езичници. Те се приближиха до Филипа, който беше от Витсайда Галилейска, и го молеха, думайки: „Господине, искаме да видим Исуса.“ Дохожда Филип и обажда на Андрей, Андрей пък и Филип обаждат на Исуса.

Исус им отговори и рече: „Дошъл е часът да се прослави Син човеческий. Истина, истина ви казвам: Ако житното зърно, паднало в земята, не умре, остава си само; ако ли умре, принася много плод. Който обича душата си, ще я изгуби; а който мрази душата си на тоя свят, ще я запази за вечен живот. Който Ми служи, нека Ме последва; и дето съм Аз, там ще бъде и Моят служител. И който служи на Мене, него ще почете Моят Отец.

Душата Ми сега се смути, и що да кажа? Отче, избави Ме от тоя час. Но затова и дойдох на тоя час. Отче, прослави името Си.“

Тогава дойде глас от небето: „И прославих, пак ще прослави.“

А народът, който стоеше и чу това, казваше гръмна се. Други пък казваха: „Ангел Му говори.“ Исус отговори и рече: „Не за Мене беше тоя глас, а за вас. Сега е съд на този свят, сега князът на тоя свят ще бъде изпъден вън. И кога Аз бъда издигнат от земята, всичко ще привлека към Себе си.“

А това говореше, като даваше да се разбере, от каква смърт щеше да умре.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.