V постна седмица – вторник – 05п

V постна седмица – вторник

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Числа.                   21, 4-9

В онези дни:

Евреите тръгнаха от планината Ор към Червено море, за да изобиколят земята на Едом. И по пътя народът падна духом. И заговориха против Бога и против Мойсей: “Защо ни изведохте из Египет, та да измрем в пустинята? Тука няма нито хляб, нито вода, а на душата ни омръзна тази лоша храна.”

И прати Господ върху народа отровни змии, които хапеха народа, и много свят измря от синовете Израилеви. И дойде народът при Мойсей и каза: “Съгрешихме, дето говорихме против Господа и против тебе; помоли се на Господа да премахне от нас змиите.” И Мойсей се помоли за народа.

И рече Господ на Мойсей: “Направи си медна змия и я окачи на върлина като знаме; и ухапаният, щом я погледне, ще остане жив.”

И направи Мойсей медна змия и я окачи на върлина, като знаме, и когато змия ухапваше някой човек, тоя, щом погледнеше медната змия, оставаше жив.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 101, 2-3. 16.18. 19-21 (О: 2)

 

О Господи, чуй молитвата ми, и моите вопли да дойдат при Тебе.

 

Господ, чуй молитвата ми, и моите вопли да дойдат при Тебе. Не скривай лицето Си от мене; в деня на скръбта ми, приклони ухо към мене.В деня, когато въззова към Тебе, бързо ме послушай. O

 

Народите ще се убоят от името Ти, Господи, и всички земни царе – от славата Ти.Защото Господ ще съгради Сион и ще се яви в славата Си. Ще погледне милостиво към молитвата на безпомощните и не ще презре молбите им. О

 

Ще се запише това в следващия род, и идещето поколение ще възхвали Господа, Защото Той надникна от светата си височина от небесата Господ погледна на земята; за да чуе стоновете на затворниците, да освободи синовете на смъртта. О

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО: Семето е Божието слово, а сеячът Христос; всеки, който Го намери, ще пребъде во веки.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              8, 21-30

В онова време: Исус каза на фарисеите:

“Аз отивам, и ще Ме търсите, и в греха си ще умрете. Където Аз отивам, вие не можете да дойдете.”

Тогава юдеите казваха: “Да не би да се самоубие, та дума: “Къ­дето Аз отивам, вие не можете да дойдете?”

Той им рече: “Вие сте от долните, аз съм от горните; вие сте от тоя свят, Аз не съм от тоя свят. Затова ви казах, че ще умрете в греховете си; наистина ако не повярвате, че съм Аз, ще умрете в греха си.

Тогава те Му рекоха: “Кой си Ти?”

Исус им отговори: “Аз съм това, което ви и говоря от начало. Много имам за вас да говоря и да съдя; но тоя, който Ме е пратил, е истински, и което Аз съм слушал от Него, това и казвам на света.” И не разбраха, че им говореше за Отца.

А Исус им рече: “Кога издигнете Сина човечески, тогава ще узнаете, че съм Аз, и нищо не върша от Себе си, но, както Ме е научил Моят Отец, тъй говоря. Тоя, който Ме е пратил, е с Мене, и не ме оставил самичък, защото Аз върша винаги онова, което е Нему угодно.”

Когато Той говореше това, мнозина повярваха в Него.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.