V постна седмица вторник – утринна – 5пу

V седмица вторник

Утринна

 

Водещ: Боже, ела ми на помощ!

Народ: Господи, побързай да ми помогнеш.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин.

 

Химн

 

Пред Тебе, Отче, стоим съкрушени

под тежестта на вините, душите,

пълни с безсилна самотност,

пак търсят Твоята помощ.

 

Защото Ти си Пастирят грижовен,

за грешника смърт не дириш,

а искаш при Теб да дойде смирено,

да има живот изобилен.

 

Във време свято на милост покайна

при Теб се връщаме ние,

за милосърдие молим с надежда,

дано да отхвърлим злото.

 

Могъщо Слънце, което изгрява,

и се издига във блясък,

наш Боже, Господи, ние Те славим,

Един във Пресвята Троица. Амин.

 

Ант. 1.  Оня, чиито ръце са невинни и сърцето чисто, * ще възлезе на планината Господня

 

Псалом 23

 

Господня е земята и онова, що я изпълня, *

вселената и всичко, що живее в нея,

 

защото Той я основа върху морета *

и върху реки я утвърди.

 

Кой ще възлезе на планината Господня, *

или кой ще застане на Неговото свето място?

 

Оня, чиито ръце са невинни и сърцето чисто, †

който не се е клел в душата си напразно *

и не е споменавал лъжливо името Господне пред ближния си

 

той ще получи благословение от Господа *

и милост от Бога, своя Спасител.

 

Такъв е родът на ония, които Го търсят, *

които търсят Твоето лице, Боже Яковов!

 

Подигнете , порти, горнището си, †

подигнете се, вечни порти, *

и ще влезе Царят на славата!

 

Кой е тоя Цар на славата? †

Крепкият и силният Господ , *

силният на война Господ.

 

Подигнете, порти, горнището си, †

подигнете се, вечни порти, *

и ще влезе Царят на славата!

 

Кой е тоя Цар на славата? *

Господ на силите , Той е Цар на славата.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 1. Оня, чиито ръце са невинни и сърцето чисто, * ще възлезе на планината Господня

 

Ант. 2. Благославяйте Господа на правдата * и превъзнасяйте Царя на вековете

 

Тов. 13, 2-10

 

Благословен Бог, Който вечно живее, *

и благословено царството Му!

 

Защото Той наказва и милува, †

сваля до ада и издига, *

и няма никой, който би избегнал от ръката Му.

 

Синове Израилеви! прославяйте Го пред езичниците, *

защото Той ни разпръсна между тях.

 

Там възвестявайте величието Му , †

превъзнасяйте Го пред всички живеещи, *

защото Той е Господ наш и Бог Отец наш през всички векове;

 

ще ни накаже за нашите неправди *

и пак ще ни помилува,

 

и ще ни събере измежду всички народи, *

дето и да сме пръснати между тях.

 

Ако се обръщате към Него от все сърце и душа, *

за да постъпвате пред Него по истина,

 

Той ще се обърне към вас *

и не ще скрие от вас лицето Си.

 

Ще видите какво ще направи с вас. *

Прославяйте Го с всички думи на устата си

 

и благославяйте Господа на правдата , *

и превъзнасяйте Царя на вековете.

 

Аз Го прославям в земята на моя плен *

и проповядвам силата и величието Му на народ от грешници.

 

Обърнете се, грешници, *

и вършете правда пред Него.

 

Кой знае, може би Той ще благоволи за вас *

и ще ви стори милост!

 

Аз превъзнасям Бога мой †

и душата ми – Небесния Цар, *

и се радва за величието Му.

 

Нека всички възвестяват за Него *

и Го прославят в Йерусалим.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 2. Благославяйте Господа на правдата * и превъзнасяйте Царя на вековете 

 

Ант. 3. Радвайте се, праведници в Господа: * на праведници прилича да славословят.

 

Псалом 32

 

Радвайте се, праведници в Господа: *

на праведници прилича да славословят.

 

 Славете Господа с гусли, *

пейте Му с десетострунен псалтир;

 

пейте Му нова песен; *

пейте Му стройно, с възклицание,

 

защото словото на Господа е право *

и всичките Му дела са верни.

 

Той обича правда и съд; *

с милост Господня е пълна земята.

 

Чрез словото на Господа са сътворени небесата *

и чрез духа на устата Му – цялото им воинство.

 

Той събра като на купища морските води; *

бездните тури в клетове.

 

Нека се бои от Господа цяла земя; *

да треперят пред Него всички, които живеят във вселената,

 

защото Той рече – и всичко стана; *

Той заповяда – и всичко се яви.

 

Господ разрушава кроежите на езичниците, †

унищожава заговорите на народите, *

унищожава кроежите на князете.

 

А решението на Господа пребъдва навеки; *

мислите на сърцето Му пребъдват от рода в род.

 

Блажен оня народ, комуто Господ е Бог, *

и племето, което Си е Той избрал за наследие!

 

От небесата гледа Господ , *

вижда всички синове човешки;

 

от престола, на който седи, *

гледа на всички, които живеят по земята:

 

на всички тях Той е създал сърцата *

и вниква във всички техни дела.

 

Не се спасява цар с много войска; *

голямата сила не ще защити исполина.

 

Ненадежден е конят за спасяване , *

с голямата си сила не ще избави.

 

Ето, окото на Господа е над ония, *

които Му се боят и които се уповават на милостта Му,

 

че Той ще спаси душата им от смърт *

и във време на глад ще ги прехрани.

 

Нашата душа се уповава на Господа: *

Той е наша помощ и наша защита;

 

за Него се весели сърцето ни, *

защото на Неговото свето име се уповаваме.

 

Да бъде милостта Ти над нас, Господи, *

според както Ти се уповаваме .

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 3. Радвайте се, праведници в Господа: * на праведници прилича да славословят.

 

Четене      Зах. 12:10-11а

Върху дома Давидов и върху жителите йерусалимски ще излея дух на благодат и умиление и те ще погледнат на Него, Когото те прободоха, и ще ридаят за Него, както се ридае за единороден син, и ще скърбят, както се скърби за първороден. В оня ден ще се вдигне голям плач в Йерусалим.

 

Респонсорий

В. Христос възнесе нашите грехове на кръстното дърво, * та като умрем за греховете, да живеем за правдата.

Вс. Христос възнесе нашите грехове на кръстното дърво, * та като умрем за греховете, да живеем за правдата.

В. Чрез Неговата рана се изцерихме.

Вс. та като умрем за греховете, да живеем за правдата.

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. Христос възнесе нашите грехове на кръстното дърво, * та като умрем за греховете, да живеем за правдата.

 

Ант. на кантика: Кога издигнете Сина Човечески, * тогава ще узнаете, че съм Аз.

 

Кантик на Захария

 

Благословен е Господ, Бог Израилев, *

Затова че посети и избави Своя народ

 

и издигна за нас в дома на Своя слуга Давид *

спасителна сила,

 

както обеща чрез устата *

на Своите свети от преди време пророци

 

спасение от враговете ни *

и от ръцете на всички, които ни мразят;

 

за да прояви Своята милост над дедите ни *

и да си спомни светия Си завет,

 

клетвата, с която Той се кле *

на Авраам, нашия отец;

 

за да ни даде, след като ни избави от ръката на враговете ни, *

безстрашно да Му служим

 

в святост и правда пред Него, *

през всички дни на живота си.

 

И ти, младенецо, ще се наречеш пророк на Всевишния,*

защото ще вървиш пред лицето на Господа, за да приготвиш Неговите пътища,

 

и да дадеш на народа Му да познае спасението *

чрез прощаване на греховете им,

 

поради великото милосърдие на нашия Бог, *

с което ни посети като слънце, изгряващо от висините

 

за да просвети онези, които са в тъмнина и в сянка на смъртта, *

и да направлява нозете ни по пътя на мира.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото, и сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. на кантика: Кога издигнете Сина Човечески, * тогава ще узнаете, че съм Аз.

 

Моления

Да благославяме Христа, Който ни се даде като хляб от небето. Да отправим към Него нашите молитви:

Христе, Който си живият хляб, бъди наша сила.

Господи, стори нахранени на Евхаристичната трапеза ,

да станем съпричастници в благодатта на Твоята пасхална жертва.

Помагай ни със щедро сърце да спазваме Твоето слово

и да принасяме плод като търпеливо съработим с Твоята благодат.

Дай ни да бъдем Твои работници в изграждането на съвършен свят,

та Твоята Църква да може по-лесно да възвестява посланието на мира.

Господи, съгрешихме пред Тебе,

  отнеми с благодатта Си нашите беззакония.

 

Отче наш…

 

Молитва

Всемогъщи Боже, дай ни да постоянстваме в изпълнението на Твоята воля , † та в наши дни народът, който Ти служи, * да израства по брой и заслуги. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, † Който е Бог и с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух * през всички векове на вековете.

 

Да ни благослови Бог, да ни предпази от всяко зло и да ни въведе в живот вечен. Амин.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.