V пасхална събота – I вечерна – 5вв

V пасхална седмица – събота

I вечерна

 

Водещ: Боже, ела ми на помощ!

Народ: Господи, побързай да ми помогнеш.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин.

Аллилуя.

 

Химн

 

На празника на Агнеца

в спасителни бели дрехи,

преминали през морето,

във чест на Христа да пеем.

 

Със тялото Си ни храни,

за нас висяло на кръста,

с кръвта Му сме напоени,

живеем вече за Бога.

 

Когато в нощта пасхална

отмина ни погубител,

тогава Господ премахна

властта на княза на мрака.

 

Христос е нашата Пасха,

начало на чиста правда,

невинен Агнец на Бога,

принесъл Себе Си в жертва.

 

О, колко безценна жертва,

която потъпка ада,

разчупи робски окови,

живот в изобилие даде .

 

Напуснал гроба, победно

Христос се връща от ада,

затворил там сатаната,

отваря за нас небето.

 

Христе, бъди за душата

пасхалната вечна радост и нас,

от Теб възкресени,

вземи във Своята свита.

 

Сияйни Господи, Тебе,

за нас умрял и възкръснал,

с Отца и Духа навеки

да славят всички спасени. Амин.

 

Ант. 1. Въздигането на ръцете ми * да възлезе като вечерна жертва. / Алилуя.

 

Псалом 140,1-9

 

Господи, към Тебе викам : Побързай към мене, *

чуй гласа на молбата ми, когато викам към Тебе!

 

Да възлезе молитвата ми като тамян пред Твоето лице, *

въздигането на ръцете ми – като вечерна жертва.

 

Постави, Господи, стража на устата ми *

и огради вратата на устните ми;

 

не давай да се отклони сърцето ми *

към думи лукави за извиняване на грешни дела

 

заедно с людете , които вършат беззаконие, *

и да не вкуся от техните сласти.

 

Нека праведникът ме наказва: това е милост; †

нека ме изобличава: това е най-добър елей, който няма да повреди главата ми; *

но моите молби са против злодействата на беззаконниците.

 

Техните водачи са се пръснали по стръмни скали *

и слушат думите ми, защото са приятни.

 

Сякаш земята разкъртват и ни дробят; *

сипят се нашите кости в челюстта на преизподнята.

 

Но към Тебе , Господи, Господи, са очите ми; *

на Тебе се уповавам, не отритвай душата ми!

 

Запази ме от подставените за мене примки, *

от клопките на беззаконниците .

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 1.  Въздигането на ръцете ми * да възлезе като вечерна жертва. / Алилуя.

 

Ант. 2. Изведе от тъмница душата ми, * за да славя Твоето име. / Алилуя.

 

Псалом 141

 

С гласа си викнах към Господа, *

с гласа си се Господу помолих;

 

излях пред Него молбата си: *

скръбта си Нему открих.

 

Когато изнемогваше духът ми, *

Ти знаеше моята пътека.

 

На пътя, по който ходих, *

те скришно примки ми поставиха.

 

Гледам надясно и виждам, *

че никой ме не признава:

 

няма убежище за мене, *

никой се не грижи за душата ми.

 

Викнах към Тебе, Господи, †

и казах: Ти си мое прибежище *

и мой дял в земята на живите.

 

Чуй моите вопли, *

защото твърде изнемогнах;

 

избави ме от моите гонители, *

защото те са по-силни от мене.

 

Изведи от тъмница душата ми, *

за да славя Твоето име.

 

Около мене ще се съберат праведните, *

кога ми сториш благодеяние.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 2. Изведе от тъмница душата ми, * за да славя Твоето име. / Алилуя.

 

Ант. 3. Тъй трябваше да пострада Христос * и да влезе в славата Си. / Алилуя.

 

Фил. 2,6-11

 

Исус, Който, бидейки в образ Божий, †

не счете за похищение *

да бъде равен Богу;

 

но понизи Себе Си, *

като прие образ на раб

 

и се уподоби на човеци; *

и по вид се оказа като човек,

 

смири Себе Си, бидейки послушен дори до смърт, *

и то смърт кръстна.

 

Затова и Бог Го високо въздигна *

и Му даде име , което е по- горе от всяко име ,

 

та в името на Исуса да преклони колене *

всичко небесно, земно и подземно

 

и всеки език да изповяда, *

че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 3. Тъй трябваше да пострада Христос * и да влезе в славата Си. / Алилуя.

 

Четене     1 Петър 2,9-10

Вие сте род избран, царствено свещенство, народ свет, люде придобити, за да възвестите съвършенствата на Оногова, Който ви е призовал от тъмнина в чудната Своя светлина ; вие именно, които някога бяхте не народ, а сега сте народ Божий; които бяхте непомилувани, а сега помилувани.

 

Респонсорий

В. Учениците се зарадваха. * Алилуя, алилуя

Вс. Учениците се зарадваха. * Алилуя, алилуя

В. Като видяха Господа.

Вс. Алилуя, алилуя

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. Учениците се зарадваха. * Алилуя, алилуя

 

Ант. на Кантика

Година А: Кога ида и ви приготвя място, * пак ще дойда и ще ви взема при Мене Си, / за да бъдете и вие, дето съм Аз. / Алилуя.

Година B: Аз съм истинската лоза * и Моят Отец е лозарят. / Всяка пръчка, която дава плод, чисти я, / за да дава повече плод . / Алилуя.

Година C: Сега се прослави Син Човеческий * и Бог се прослави в Него. / Алилуя.

 

Кантик на Бл. Дева Мария

 

Душата ми величае Господа, *

и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,

 

затова че Той милостиво погледна смирението на своята слугиния; *

и ето отсега ще ме наричат блажена всички народи;

 

Силният ми стори велико нещо, *

и свято е името Му ;

 

Неговата милост е от рода в род *

към онези, които се боят от Него;

 

Той показа сила с десницата Си; *

разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си;

 

свали силни от престоли и въздигна смирени; *

гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо;

 

взе под закрила Израил, Своя слуга, *

като си спомни милостта, 

 

както обеща на нашите деди, *

на Авраам и потомството му във вековете.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото, и сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. на Кантика

Година А: Кога ида и ви приготвя място, * пак ще дойда и ще ви взема при Мене Си, / за да бъдете и вие, дето съм Аз. / Алилуя.

Година B: Аз съм истинската лоза * и Моят Отец е лозарят. / Всяка пръчка, която дава плод, чисти я, / за да дава повече плод . / Алилуя.

Година C: Сега се прослави Син Човеческий * и Бог се прослави в Него. / Алилуя.

 

Моления

Христос е нашият живот и възкресение; да Го призовем с упование:

Закриляй ни, Сине на живия Бог.

Христе, молим Ти се за Твоята вселенска Църква,

освещавай я, за да укрепва царството Ти между народите.

Молим Ти се за онези, които са подложени на болест, мъка, робство и изгнание,

бъди им утешител и помощник.

Молим Ти се за лутащите се,

дай им благодатта на опрощението и им върни радостта на новия живот.

Спасителю наш, Ти беше разпнат и възкръсна от мъртвите, Ти ще дойдеш, за да съдиш света,

смили се над нас, грешните.

Молим Ти се за всички, които живяха на този свят,

и го напуснаха с надежда за възкресение.

 

Отче наш…

 

Молитва

Боже, чрез Когото ни идва изкуплението и ни се дава осиновението, † погледни благосклонно възлюбените си чеда * и дай на вярващите в Христа истинската свобода и вечното наследство. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог и с Тебе живее и царува, в единство със Светия Дух, през всички векове на вековете. Амин.

 

Да ни благослови Бог, да ни предпази от всяко зло и да ни въведе в живот вечен. Амин.

 
 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.