V Пасхална Седмица – четвъртък – 05в

V Пасхална Седмица – четвъртък

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от деянията на Апостолите.                      15,7-21

В онези дни:

След дълго съвместно разискване стана Петър и рече на Апостолите и презвитерите:

„Мъже братя! Вие знаете, че Бог от първите дни избра измежду нас мене, та от моите уста да чуят езичниците евангелското слово и да повярват. И Сърцеведецът Бог им засвидетелствува, като им даде

Дух Светий, както и нам, и не направи никаква разлика между нас и тях, като очисти с вярата сърцата им.

Сега, прочее, зашо изкушавате Бога, като възлагате на врата на учениците иго, което нито нашите бащи, нито ние можахме да понесем. Ала ние вярваме, че с благодатта на Господа Исуса Христа ще се спасим, както и те.“

Тогава цялото множество млъкна и слушаше Варнава и Павел, които разказваха, какви личби и чудеса стори Бог чрез тях между езичниците. А след като млъкнаха те, заговори Яков и рече: „Мъже, братя, чуйте ме! Симон обясни, как Бог изпърво посети езичниците да Си избере от тях народ за Свое име. И с това са съгласни думите на пророците, както е писано:

„След това ще се обърна и ще възстанови падналата Давидова скиния, и каквото е разрушено в нея, ще възстановя и ще я изправя, за да подирят Господа останалите човеци и всички народи, които са назовани с Моето име, казва Господ, който върши всичко това. Познати са на Бога отвека и всичките Му дела.“

Затова аз съм на мнение да се не правят мъчнотии на ония от езичниците, които се обръщат към Бога, но да им се пише, да се въздържат от сквернени идоложертвени храни, от блудство, удавнина и кръв, и да не правят на други онова, което не е на тях угодно. Защото законът Мойсеев от стари времена във всеки град си има човеци, които го проповядват в синагогите, дето се чете всяка събота.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 95,1 – 2а.2в – 3.10 (О: срв 3)

 

О Разгласяйте между всички народи чудесата на Господа.

 

Пейте на Господа песен нова, възпейте на Господа, цяла земйо. Пейте на Господа, благославяйте името Му. O

 

Благовестете от ден на ден Неговото спасение. Разгласяйте между народите славата Му, по всички племена – чудесата Му. О

 

Кажете на народите: „Господ царува.“ Затова е твърда вселената, няма да се поклати; Той ще съди народите по правда. О

 

О Алилуя. Моите овци слушат гласа Ми, казва Господ; и Аз ги познавам, и те вървят подир Мене. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              15,9-11

В онова време:

Исус каза на учениците Си:

„Както Отец възлюби Мене, и Аз възлюбих вас. Пребъдете в Моята любов. Ако спазите Моите заповеди, ще пребъдете в любовта Ми, както и Аз спазих заповедите на Отца си, и пребъдвам в любовта Му.

Това ви казах, за да пребъде Моята радост във вас, и радостта ви да бъде пълна.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.