V Пасхална Седмица – събота – 05в

V Пасхална Седмица – събота

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от деянията на Апостолите.                      16,1-10

В онези дни: Павел пристигна в Дервия и Листра.

И ето, там имаше някой си ученик, на име Тимотей, син на една жена юдейка, която бе повярвала, и на баща елин. Този ученик имаше добро име между братята в Листра и Икония. Него поиска Павел да вземе със себе си, и като го взе, обряза го зарад юдеите, които бяха по ония места; защото всички знаеха, че баща му беше елин.

И като ходеше по градовете, поръчваха на верните да пазят заповедите, отредени от Апостолите и презвитерите в Иерусалим. И тъй, Църквите се утвърдяваха във вярата и на брой се умножаваха всеки ден.

Като преминаха Фригия и страната Галатийска, те не бяха допуснати от Дух Свети да проповядват словото в Асия. А като дойдоха в Мисия, опитваха се да идат във Витиния; но Духът ги не пусна. И като отминаха Мисия, слязоха в Троада.

През нощта се яви на Павел видение: стоеше пред него един мъж, македонец, който го молеше и думаше. „Мини в Македония и ни помогни!“ След това видение веднага поискахме да тръгнем за Македония, понеже разумяхме, че Господ ни е повикал да проповядваме там Евангелието.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 99,2.3.5 (О: 2a)

 

О Възкликнете на Господа, цяла земйо.

 

Възкликнете на Господа, цяла земйо, служете на Господа с веселие; идете пред лицето Му с възклицание. O

 

Познайте, че Господ е Бог, че Той ни е създал, и ние сме Негови, Негов народ и овци от Неговото паство. О

 

Защото Господ е благ, Неговата милост е вечна, и Неговата истина е в род и род. О

 

О Алилуя. Ако сте възкръснали с Христа, търсете това, що е горе, дето Христос седи отдясно на Бога. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              15,18-21

В онова време: Исус каза на учениците Си:

„Ако светът ви мрази, знайте, че Мене преди вас е намразил. Да бяхте от света, светът щеше да обича своето; а понеже не сте от света, но Аз ви избрах от света, затова светът ви мрази.

Помнете словото, що ви казах Аз „Няма слуга по – голям от господаря си. Ако Мене гониха, и вас ще гонят; ако Моето слово спазиха, и вашето ще спазят.“ Но всичко това ще ви сторят заради Моето име, защото не знаят Оня, който Ме е пратил.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.