V Пасхална Седмица – понеделник – 05в

V Пасхална Седмица – понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от деянията на Апостолите.                      14, 5-17

В онези дни:

Когато в Икония езичниците и Юдеите със своите началници, възбудени, се готвеха да охулят Павел и Варнава и с камъни да ги убият; те, като узнаха, прибягнаха в Ликаонските градове Листра и Дервия и в техните околности; и там благовестяха.

В Листра имаше един човек, немощен в нозете си, който, бидейки хром от майчина утроба, седеше и никога не беше ходил. Той слушаше, когато Павел говореше. А Павел, като се вгледа в него и забеляза, че има вяра, да получи изиеление, каза му с висок глас: „На тебе казвам в името на Господа Исуса Христа: Изправи се на нозете си.“ И той веднага взе да скача и ходи.

А тълпите народ, като видяха какво стори Павел, издигнаха глас и казваха на ликаонски: „Боговете, в образ човешки, са слезли при нас.“

И наричаха Варнава Зевс, а Павел Ермес, понеже той първенствуваше в говоренето. А жреиът на Зевс, чийто идол се намираше пред техния град, като доведе при вратата юнци и донесе венци, искаше да извърши жертвоприношение заедно с народа.

Но апостолите Варнава и Павел, като чуха за това, раздраха си дрехите и се хвърлиха между народа, виком казвайки „Мъже, защо това правите?“ И ние сме подобострастни вам човеци и ви благовестим, да се обърнете от тия лъжливи богове към живия Бог, който е сътворил небето и земята, морето и всичко, що е в тях; който в миналите поколения остави всички народи да вървят по своите пътища.

Макар че не преставаше да свидетелствува за Себе Си с благодеяния, като ни прашаше от небето дъждове и плодоносни времена, и изпълняше сърцата ни с храна и веселост.“

И като говореха това, едвам убедиха народа да им не принася жертва.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 113 В. 1 – 2.3 – 4.15 – 16 (О:  1)

 

О Не нам, Господи, а на Твоето име дай слава.

 

Не нам, Господи, не нам, а на Твоето име дай слава, заради Твоята милост и Твоята истина. Защо езичниците да казват: „Де е техният Бог?“ O

 

Нашият Бог е на небесата, върши всичко, що иска. Идолите на езичниците са сребро и злато, дело на човешки ръце. О

 

Благословени сте вие от Господа, който сътвори небето и земята. Небето е небе на Господа, а земята Той даде на синовете човешки. О

 

О Алилуя. Свети Дух ще ви научи на всичко; ще ви напомни всичко, що съм ви говорил. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              14,21-26

В онова време:

Исус каза на учениците Си: „Който има заповедите Ми и ги пази, той е, който Ме обича. А който Ме обича, възлюбен ще бъде от Отца Ми; и Аз ще го възлюбя и ще му се явя сам.“

Юда, не Искариот, Му казва: „Господи, що е това, дето искаш да се явиш нам, а не на света?“

Исус му отговори и рече: „Ако някой Ме обича, ще спази словото Ми; и Моят Отец ще го възлюби, и ще дойдем при него и жилище у него ще направим. Който не Ме обича, не спазва словата Ми; а словото, що слушате, не е мое, а на Отца Ми, който Ме е пратил.

Това ви казвам, бидейки с вас. А Утешителят Дух Свети, когото Отец ще изпрати в мое име, Той ще ви научи на всичко, и ще ви напомни всичко, що съм ви говорил.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.