V Пасхална Седмица – петък – 05в

V Пасхална Седмица – петък

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от деянията на Апостолите.                      15,22-31

В онези дни:

Апостолите и презвитерите и цялата църква намериха за добре да изберат изпомежду си мъже – Юда, наречен Варсава и Сила – предни мъже между братята, и да ги пратят заедно с Павел и Варнава, които по тях им написаха следното: „От апостолите, презвитерите и братята поздрав до братята от езичниците в Антиохия, Сирия и Киликия. Понеже чухме, че някои, излезли от нас, са ви смутили с речите си и размирили душите ви, като говорели да се обрязвате и пазите Закона, каквото не сме им поръчали, ние, като се събрахме, единодушно намерихме за добре да изберем мъже и ги пратим при вас заедно с нашите обични Варнава и Павел, човеци, които изложиха на опасност живота си за името на нашия Господ Исус Христос. И тъй, ние пратихме Юда и Сила, които и устно ще ви обяснят същото.

Защото угодно бе на Свети Дух и нам да ви не възлагаме вече никакво бреме, освен тия нужни неща Да се въздържате от идолски жертви и от кръв, от удавнина и от блудство, и да не правите на други онова, което не е вам угодно. Като се пазите от това, добре ще сторите. Здравейте!

И тъй изпратените пристигнаха в Антиохия и, като събраха народа, връчиха писмото. А вярващите, като го прочетоха, зарадваха се заради утешението.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 56,8 – 9.10 – 12 (О: 19a)

 

О Ще Те славя, Господи, между народите.

 

Готово е сърцето ми, Боже, готово е сърцето ми; ще пея и ще славя. Дигни се, славо моя, дигни се, псалтире и гусло. Ще стана рано. O

 

Ще Те славя, Господи, между народите, ще Те възпявам между племената, защото до небесата е голяма Твоята милост и до облаците – Твоята истина. О

 

Бъди превъзнесен по – високо от небесата, Боже, и над цялата земя да бъде Твоята слава! О

 

О Алилуя. Нарекох ви приятели, казва Господ; защото ви известих всичко, що съм чул от Отца Ми О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              15,12-17

В онова време: Исус каза на учениците Си:

„Тази е Моята заповед: да се обичате един други, както Аз ви възлюбих. Никой няма любов по – голяма от тая, да положи душата си за своите приятели.

Вие сте Ми приятели, ако вършите всичко онова, що ви Аз заповядвам. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае, що върши господарят му; а ви нарекох приятели, защото ви казах всичко, що

съм чул от Отца Си.

Не вие Мене избрахте, но Аз ви избрах и ви поставих да идете и да принасяте плод, и плодът ви да пребъдва, та, каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде.

Това ви заповядвам да се обичате един други.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.