V Пасхална Неделя – год. С – 05вгС

V Пасхална Неделя

Година С

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от деянията на Апостолите.                      14,20 в – 26

В онези дни: Павел и Варнава се върнаха в Листра и Икония и Антиохия, като утвърдяваха душите на учениците, като ги увещаваха да постоянствуват във вярата и поучаваха, че през много скърби трябва да влязат  в царството Божие. А като им ръкоположиха презвитери за всяка Църква, помолиха се с пост и ги повериха на Господа, в когото бяха вярвали. И като минаха през Писидия, дойдоха в Памфилия, и след като говориха словото Господне в Пергия, слязоха в Аталия. А оттам отплуваха за Антиохия, отдето бяха предадени на божията благодат за делото, което и свършиха. Като пристигнаха и събраха Църквата, разказаха всичко, каквото Бог беше сторил с тях и как Той отвори вратата на вярата за езичниците.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 144,8 – 9.10 – 11.12 – 13ав (О: срв 1)

 

О Ще благославям Твоето име на веки, Боже мой, Царю.

 

Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив. Благ е Господ към всички, и Неговите щедрости са върху всичките Му дела. O

 

Да Те славят, Господи, всичките Твои дела; и да Те благославят Твоите светии. Да проповядват славата на Твоето царство, и да разказват за Твоето могъщество. О

 

Та да знаят синовете човешки за Твоето могъщество, и за славното величие на Твоето царство. Твоето царство е царство на всички векове, и Твоето владичество във всички родове. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от книгата Откровение на Свети Иван Апостол.     21,1 – 5а

Аз, Иван, видях ново небе и нова земя. Защото предишното небе и предишната земя бяха преминали, и морето го вече нямаше. Тогава аз, Иван, видях светия град Иерусалим, нов, слизащ от Бога, от небето, стъкмен като невеста, пременена за своя мъж. И чух висок глас от небето да говори: „Ето скинията на Бога с човеците, и Той ще живее с тях; те ще бъдат Негов народ, а Сам Бог ще бъде с тях – техен Бог. И ще отрие Бог всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече; ни жалейка, ни писък, нито болка няма да има вече; защото предишното се мина.“ И седящият на престола рече: „Ето, всичко ново творя.“ И ми каза „Напиши, защото тия думи са истински и верни.“

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Нова заповед ви давам, казва Господ; да се обичате един друг, както Аз ви възлюбих. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              13,31 – 33a.34- 35

Щом Юда излезе от столовата, Исус каза. „Сега се прослави Син Човеческий, и Бог се прослави в Него. Ако Бог се прослави в Него, и Бог ще Го прослави в Себе Си, и веднага ще Го прослави. Чеда, още малко съм с вас. Нова заповед ви давам, да се обичате един друг, както ви възлюбих, та и вие да се обичате един друг. По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако любов имате помежду си.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.