V Пасхална Неделя – год. В – 05вгВ

V Пасхална седмица – Неделя

Година В

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от деянията на Апостолите.                      9, 26-31

В онези дни:

Когато Савел пристигна в Иерусалим, залягаше да се присъедини към учениците, ала всички се бояха от него, понеже не вярваха, че той е ученик.

Но Варнава, като го взе, отведе го при апостолите и разказа им, как той видял по пътя Господ и че му говорил Господ, и как той в Дамаск открито проповядвал в името на Исуса. И пребъдваше с тях, като излизаше и влизаше в Иерусалим, и проповядваше открито в името на Господа Исуса. Говореше той също и се препираше с елинистите; а те се опитваха да го убият. Като узнаха братята за това, отведоха го в Кесария, и го препратиха в Тарс.

А църквите по цялата Юдея, Галилея и Самария бяха в мир, назидаваха се и ходеха в страх Господен, и с утеха на Светия Дух се умножаваха.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 21,26в – 27.28 – 30.31 – 32 (О: 26a)

 

О За Тебе, Господи, е хвалата ми във великото събрание.

 

Ще изпълня оброците си пред ония, които се боят от Него. Да ядат бедните и се насищат, да хвалят Господа ония, които Го търсят: „Да живеят сърцата ви навеки.“ O

 

Ще си спомнят и ще се обърнат към Господа всички земни краища, и ще се поклонят пред Тебе всички езически племена. На Него ще се поклонят всички, които спят в земята; Пред Него ще се поклонят всички, които слизат в пръстта. О

 

А душата ми ще живее за Него, И потомството ми ще Му служи. Ще разказват за Господа на бъдещето поколение, и ще възвестяват правдата Му на човеците, които ще се родят: „Това извърши Господ“. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Йоан Апостол.     3,18-24

Чеда мои, нека обичаме не с думи или с език, а с дела и истина. И по това познаваме, че сме от истината, и пред Него ще успокояваме сърцата си, защото, ако нашето сърце ни осъжда, колко повече Бог, понеже Той е по-голям от нашето сърце и знае всичко.

Възлюбени, ако нашето сърце не ни осъжда, ние имаме дръзновение пред Бога, и каквото просим, получаваме от Него, защото пазим Неговите заповеди и вършим което е благоугодно пред Него.

А заповедта Му е тая, да вярваме в името на Неговия Син Христос и да обичаме един другиго, както ни е дал заповед. И който пази заповедите Му, пребъдва в Него, и Той – в него; а че Той пребъдва в нас, узнаваме по Духа, който ни е дал.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Останете в Мене, и Аз във вас, казва Господ; който пребъдва в Мене той дава много плод. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              15,1-8

В онова време:

Исус каза на учениците Си

„Аз съм истинската лоза, и Моят Отец е лозарят. Всяка пръчка у Мене, която не дава плод, Той отрязва; и всяка, която дава плод, чисти я, за да дава повече плод. Вие сте вече чисти чрез словото, що съм ви проповядвал. Пребъдете в Мене, и Аз във вас. Както пръчката сама от себе си не може да дава плод, ако не бъде на лозата, тъй и вие, ако не бъдете в Мене.

Аз съм лозата, вие пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в Него, той дава много плод; защото без Мене не можете да вършите нищо. Ако някой не пребъде в Мене, бива изхвърлен навън, както пръчката, и изсъхва; и събират пръчките, та ги хвърлят в огън и те изгарят. Ако пребъднете в Мене, и словата Ми пребъдват във вас, та каквото и да пожелаете, искайте, и ще ви бъде. С това ще се прослави Моят Отец, ако вие принасяте много плод и тогава ще бъдете Мои ученици.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.