V Пасхална Неделя – год. А – 05вгА

V Пасхална Неделя

Година А

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от деянията на Апостолите.                      6,1 – 7

В онези дни, когато учениците се умножаваха, произлезе между Елинистите ропот против Евреите, задето вдовиците им не били пригледвани при разпределяне всекидневните дажби.

Тогава дванайсетте апостоли, като свикаха цялото множество ученици, казаха: „Не е добре ние да оставим словото Божие и да се грижим за трапезите. Затова, братя, погрижете се да изберете измежду вас седем души с добро име, изпълнени с Дух Свети и с мъдрост, които ще поставим на тая служба. А ние постоянно ще пребъдваме в молитва и в служба на словото.“

Това предложение се понрави на цялото множество и избраха Стефан, мъж изпълнен с вяра и Дух Свети, Филип и Прохор, Никанор, и Тимон, и Пармен и Никола, прозелит от Антиохия. Тях поставиха пред Апостолите, а те, като се помолиха, сложиха ръне на тях.

И тъй, словото Божие растеше, и броят на учениците се уголемяваше твърде много в Иерусалим. И голямо множество свещеници се покоряваха на вярата.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 144,8 – 9.10 – 11.12 – 13ав (О: срв 1)

 

О Да бъде милостта Ти над нас, Господи, според както Ти се уповаваме.

 

Радвайте се, праведници, в Господа; на праведници подобава да славословят. Славете Господа с гусли, пейте Му с десетострунен псалтир. O

 

Той обича правда и съд, с милост Господня е пълна земята. Защото словото на Господа е право, и всичките Му дела са верни. О

 

Ето, окото на Господа е над ония, които Му се боят, и които се уповават на милостта Му, че той ще спаси душата им от смърт и във време на глад ще ги прехрани. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Петър Апостол.     2,4- 9

Възлюбени:

Като пристъпяте към Господа, живия камък, от човеците отхвърлен, но от Бога избран, драгоценен, и вие сами, като живи камъни, съграждайте от себе си духовен дом, свето свещенство, за да принесете духовни жертви, благоприятни Богу чрез Исуса Христа. Ето защо в Писанието е казано: „Ето, полагам в Сион крайъгълен камък, избран, драгоценен; и който вярва в него, няма да се посрами.“

И така, за вас, вярващите, той е драгоценност, а за невярващите – „камък, който отхвърлиха зидарите, но който стана глава на ъгъла“, и „камък на препъване и камък на съблазън“, о който се те препъват, като се не покоряват на словото; за това са и отредени.

Но вие сте род избран, царствено свещенство, народ свет, люде придобити, за да възвестите съвършенствата на Оня, който ви е призовал от тъмнина в чудната Своя светлина.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Аз съм пътят, истината и животът, казва Господ; никой не идва при Отца, освен чрез Мене. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              14,1 – 12

В онова време: Исус каза на учениците Си:

„Да се не смущава сърцето ви. Вярвайте в Бога, и в Мене вярвайте. В дома на Отца Ми има много жилища. Ако да нямаше, щях да ви кажа. Отивам да ви приготвя място. И като ида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Мене Си, за да бъдете и вие, дето съм Аз. А къде отивам Аз, знаете, и пътя знаете.“

Тома Му рече: „Господи, не знаем къде отиваш; и -как можем да знаем пътя?“

Каза му Исус: „Аз съм пътя, истината и животът. Никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене. Да бяхте познали Мене, щяхте да познавате и Отца Ми; и от сега Го познавате, и видели сте Го.“

Филип Му рече: „Господи, покажи ни Отца, и стига ни.“

Каза Му Исус: „Толкова време съм с вас, и не си ли Ме познал? Филипе, който е видял Мене, видял е и Отца, И как ти казваш „По кажи ни Отца?“ Не вярваш ли, че Аз съм в Отца, и Отец е в Мене? Думите, които Аз ви говоря, от Себе Си не ги говоря. А Отец, който пребъдва в Мене, Той върши делата. Вярвайте Ми, че Аз съм в Отца и Отец е в Мене. Ако ли не, то за самите дела вярвайте в Мене.

Истина, истина ви казвам: „Който вярва в Мене, делата, що аз върша, и Той ще върши, и по-големи от тях ще върши; защото Аз отивам при Отца Си.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.