V обикновена седмица литургия

V СЕДМИЦА ПРЕЗ ГОДИНА

 

Входен Антифон                                                                                  Пс. 94, 6-7

Дойдете да обожаваме Бога, и да се поклоним на Господа, нашия Творец, защото Той е Господ Бог наш.

В неделя казва се Слава

 

Колекта

Пази, молим Ти се, Боже, Твоето семейство, с постоянната си бащинска милост, та осланяйки се единствено на надеждата на небесната благодат, да бъде винаги закриляно от Твоето покровителство. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, кой­то е Бог и с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух, през всички векове на вековете.


А Боже, който в безумието на кръста откриваш колко е далеч твоята мъдрост от разбирането на света, дай ни истинския дух на Евангелието, та, разпалени във вярата и неуморими в любовта, да станем светлина и сол на земята. Чрез нашия Господ Исус Христос…

В Боже, който в твоята любов се доближаваш до страданието на всички люде и ги обединяваш в Пасхата на твоя Син, направи ни чисти и силни в изпитанията, та по примера на Христа да се научим да споделяме с братята тайната на страданието, озарени от надеждата, която ни спасява. Чрез нашия Господ Исус Христос…

С Боже на безкрайното величие, който поверяваш на нашите замърсени уста и на нашите слаби ръце задачата да понесем на хората известието на Евангелието, поддържай ни с твоя Дух, та твоята дума, приета от разтворени и благородни сърца, да дава плод по всички краища на земята. Чрез нашия Господ Исус Христос…


Над даровете

Стори, молим Ти се, Боже наш, хлябът и виното, които си съз­дал за подкрепа на нашия земен живот, да се превърнат за нас в Тайнство на вечен живот. Чрез Христа нашия Гос­под.

 

Причастен Антифон                                                                             Мт. 5, 4

Блажени са, които плачат, защото те ще бъдат утешени.


А Мт 5,3-4

Блажени бедните по дух, защото тяхно е царството небесно. Блажени са кротките, защото те ще наследят земята.

 В Срв Мр 1,24

Зная те, кой си ти, Исусе Назареецо: Светият Божи!

С Лк 4,21

Днес се изпълни това Писание, което чухте.


Следпричастна

Боже, който пожела да ядем от същия Хляб и да пием от съ­щата Чаша, стори, Молим Ти се, така да живеем обедине­ни с Христа, та да принасяме плодове за спасението на света. Чрез Христа нашия Господ.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.