Конституция за Светата литургия

Sacrosanctum Concilium

 

Глава VI

СВЕЩЕНАТА МУЗИКА

 

Достойнство на свещената музика

  1. Музикалната традиция на цялата Църква създаде съкровище с неоценима стойност, което надминава другите изкуства най-вече с това, че обединеното със словата свещено песнопение е необходима и неделима част от Тържествената литургия.

Свещеното песнопение е безспорно славословено както от Свещеното Писание , така и от Отците и Римските първосвещеници, които неотдавна, като се започне от Свети Пий X, подчертаха функцията на свещената музика в служението на Божествения култ.

Ето защо свещената музика е толкова по-свята, колкото по-тясно е свързана е литургичното действие както когато нежно изразява молитвата и благоприятства единодушието, така и когато обогатява с по-голяма тържественост свещените обреди. А Църквата одобрява и приема в Божествения култ всички форми на истинско изкуство, надарени с дължимите качества.

Следователно, като съхранява правилата и наставленията на църковните дисциплина и традиция и се съобразява с целта на свещената музика, която е прославата на Бога и освещаването на верните, Свещеният събор постановява следното:

Тържествена литургия

  1. Литургичното действие приема по-благородна форма, когато Часословът се отслужва тържествено с песнопение в присъствието на свещенослужителите и с дейното участие на народа.

Що се отнася до използвания език, следва да се съблюдава чл. 36; за литургията – чл. 54; за тайнствата – чл. 63; за Часослова – чл. 101.

  1. Съкровището на свещената музика следва да бъде съхранявано и развивано много грижливо. Горещо се поощряват църковните

хорове, най-вече към катедралните църкви. А епископите и другите духовни пастири следва да се погрижат за това във всяко отслужвано с песнопение свещено действие да може дейно да участва цялото събрание на верните съгласно чл. 28 и чл. 30.

Музикална подготовка

  1. Следва да се положат големи грижи за музикалната подготовка и практикуването на музиката в семинариите, по време на послушничеството на монасите и монахините в техните учебните заведения, както и в другите институти и католически училища. За нейното постигане следва старателно да се подготвят натоварените с преподаването на свещена музика преподаватели.

Освен това се препоръчва там, където е възможно, да се създадат висши институти за свещена музика.

Музикантите, певците и на първо място децата също трябва да получат истинска литургична подготовка.

Грегорианско и полифонично песнопение

  1. Църквата признава грегорианското песнопение като присъщо на Римската литургия: затова в литургичните действия при равни други условия на него се отрежда основното място.

Другите видове свещена музика, и особено полифонията, ни най- малко не се изключват от службите от Часослова, стига само да отговарят на духа на литургичното действие съгласно чл. 30.

  1. Следва да бъде завършено типовото издание на сборниците с грегорианско песнопение и дори да се подготви едно по-критично издание на вече издадените сборници след реформата на Свети Пий X

Подходящо е освен това да се подготви издание с по-простички мелодии за употреба от малките църкви.

Народни песнопения

  1. Народното религиозно песнопение следва да бъде усърдно поощрявано, така че в благочестивите и свещените практики и в самите литургични действия в съответствие с правилата и разпорежданията на рубриките да стане възможно да зазвучат гласовете на верните.

Свещената музика в мисиите

  1. В някои области, най-вече в мисиите, съществуват народи със собствена музикална традиция, която е от голямо значение за техния религиозен и социален живот. На тази музика следва да се отдаде дължимото уважение и подобаващо място както във възпитанието на религиозното чувство у тези народи, така и в приспособяването на култа към техния характер съгласно чл. 39 и 40.

Затова музикалната подготовка на мисионерите следва да се погрижи, доколкото е възможно, за тяхната способност да поощряват традиционната музика на тези народи както в училищата, така и в свещените действия.

Орган и други музикални инструменти

  1. В Латинската църква органът е на голяма почит като традиционен музикален инструмент, чийто звук е в състояние да предаде удивително великолепие на църковните церемонии и мощно да издигне душите към Бога и към висините.

Що се отнася до другите инструменти, те могат да бъдат допуснати до Божествения култ по преценка и със съгласието на компетентната местна църковна власт съгласно чл. 22 § 2, чл. 37 и 40, стига само да са подходящи за свещената употреба или да могат да се приспособят към нея, да се съобразят с достойнството на храма и наистина да благоприятстват израстването на верните.

Мисия на композиторите

  1. Изпълнените с християнски дух музиканти се чувстват призвани да поддържат свещената музика и да увеличават нейното наследство.

Те следва да композират мелодии с характеристиките на истинската свещена музика, които могат да се пеят не само от най-големите църковни хорове, но са подходящи и за малките, и да благоприятстват дейното участие на цялото събрание на верните.

Предназначените за свещено песнопение текстове следва да бъдат съобразени с католическото учение и дори се предпочита да бъдат вземани от Свещените Писания и от литургичните извори.

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.