Конституция за Светата литургия

Sacrosanctum Concilium

 

Пролог

  

Защо Съборът се занимава с литургията

  1. Тъй като Свещеният събор предлага да обогатява с всеки изминал ден християнския живот на верните, да приспособява по-добре към изискванията на нашето време подвластните на промени институции, да облагодетелства онова, което може да допринесе за единението на всички вярващи в Христос и да укрепва всичко, което съдейства за призоваването на всички хора в лоното на Църквата, той счита за свой особен дълг да следи също реформата и развитието на литургията.

Място на литургията в тайната на Църквата

  1. Литургията, чрез която „делото на нашето изкупление се упражнява“ най-вече в Божественото евхаристично жертвоприношение действително допринася във висша степен за това верните да изразяват в своя живот и да проявяват пред другите тайната на Христос и неподправената природа на истинската Църква. Присъщо на Църквата е да бъде едновременно човешка и божествена, надарена е видимото и невидимо то, усърдна в действието и отдадена на съзерцанието, налична на света и все пак странстваща. И всичко това по такъв начин, че в нея човешкото се подрежда и подчинява спрямо божественото, видимото спрямо невидимото, действието спрямо съзерцанието, наличното спрямо търсени; бъдещ град . Така че като изгражда всеки ден хората в Църквата, за д; направи от тях свят храм чрез Господа, Божие жилище чрез Духа  и да п доведе до мярката за пълнотата на Христос , литургията същевременно удивително укрепва техните сили, за да ги накара да възвестяват Христос и така показва Църквата на останалите извън нея като издигнат към народите знак , под който се събират в едно разпилените Божии чеда , з; да образуват едно стадо и един Пастир .

  2. Затова Свещеният събор счита, че трябва да припомни следващите принципи относно развитието и реформата на литургията и да установи практическите правила.

Много от тези принципи и правила могат и трябва да бъдат прилагани както в римския обред, така и в другите обреди, въпреки че следващите практически правила следва да се разбират като отнасящи се единствено до римския обред, освен ако не става дума за неща, които поради самата си природа засягат също и другите обреди.

Уважаване на всички законно признати обреди

И накрая, като предано се прекланя пред традицията, Свещеният събор заявява, че Светата Майка, Църквата, разглежда като равни по право и по достойнство всички признати по закон обреди, иска те да бъдат съхранени и всячески развивани и желае там, където е необходимо, те благоразумно да бъдат изцяло преработени в духа на здравата традиция и да им се вдъхне нова животворяща сила според обстоятелствата и нуждите на нашето време.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.