IX седмица обикн. време – четвъртък – год. II – 09о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

IX седмица – четвъртък

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до Тимотей                            2, 8-15

Възлюбени:

Помни Господа Исуса Христа от семето Давидово, който възкръ­сна от мъртвите според моето благовестие, заради което аз страдам дори до окови като злодеец; но словото Божие не се вързва. Поради това всичко търпля заради избраните, та и те да получат спасение в Христа Исуса с вечна слава.

Верни са думите: Ако с Него сме умрели, с Него ще и оживеем;

ако търпим, с Него ще и царуваме; ако се отречем, и Той ще се отрече от нас; ако ние сме неверни, Той остава верен, защото не може да се отрече от нас; ако ние сме неверни. Той остава верен, защото не може да се отрече от Себе Си.

Това напомняй на всички, като ги заклеваш пред Господа. Не влизай в препирни, които никак не ползуват, а служат за гибел на слушателите. Залягай да се представиш пред Бога достоен, безукорен работник, който вярно преподава словото на истината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 24,4вс-5ав. 8-9.10 и 14 (0:4в)

 

О Покажи ми, Господи, Твоите пътища.

 

Покажи ми, Господи, Твоите пътища, и научи ме на Твоите пътеки. Насочи ме към Твоята истина и ме научи, защото Ти си Бог на моето спасение. О

 

Благ и праведен е Господ, затова учи грешните в пътя; Насочва кротките към правда и учи смирените на Своите пътища. О

 

Всички пътища, господни са милост и истина за онези, които пазят завета му и откровенията Му. Тайната Господня е за онези, които Му се боят, на тях открива Той Своя завет. О

 

О Алилуя. Вразуми ме, и ще спазвам Твоя закон. Господи, и ще го пазя от все сърце. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              12,28-34а

В онова време:

Един от книжниците, като чу препирните им и като видя, че Исус им отговаряше добре, приближи се до Исуса и Го попита: „Коя е първа от всички заповеди?“

Исус му отговори: „Първа от всички заповеди е: Слушай, Израилю, Господ Бог твой е Бог един. И възлюби Господа твоя Бог от всичкото си сърце, и от всичката си душа, и с всичкия си разум, и с всичката си сила.“ Тази е първа заповед. Втора, подобна на нея, е:

„Възлюби ближния си както себе си.“ Друга заповед по – голяма от тая няма.

Книжникът Му рече: „Добре, Учителю, Ти право каза, че Бог е един, и няма друг, освен Него; и че да Го обичаш от все сърце, и с всичкия си разум, и с всичката си душа, и с всичката си сила и да обичаш ближния, като сам себе си е повече от всички всесъжения и жертви.“

Исус, като видя, че той разумно отговори, рече му: „Не си далеч от царството Божие.“

След това никой вече не смееше да Го пита.

Това е слово Господне.

 
 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.