IX седмица обикн. време – събота – год. II – 09о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

IX седмица – събота

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до Тимотей              4, 1-8

Възлюбени:

Заклевам те пред Бога и Исуса Христа, който ще съди живи и мъртви, кога се яви Той и настъпи царството Му; проповядвай словото, настоявай на време и не на време, изобличавай, запретявай, увещавай с голямо дълготърпение и поука. Защото ще дойде време, когато чове­ците не ще търпят здравото учение, но водени от своите похоти, ще си насъберат учители да им гъделичкат слуха; те ще отвърнат слуха си от истината и към басни ще се обърнат. Но ти във всичко бодърствувай, скърби претърпи, дело на благовестник извърши, службата си добре изпълни.

Защото аз вече ставам жертва, и времето на моето отхождане на­стъпи. С добрия подвиг се подвизах, пътя свърших, вярата опазих;

прочее, очаква ме венецът на правдата, който ще ми даде в оня ден Господ, праведния Съдия; и не само на мене, но и на всички, които са възлюбили Неговото явяване.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс. 70, 8-9.14-15ав.16-17.22 (О: Срв 15)

 

О Устата ми ще разгласят Твоето спасение, Господи.

 

Да се изпълнят устата ми с хвала, да възпявам всеки ден Твоето вели­колепие. Не ме отхвърляй на старост; когато почне да чезне силата ми, не ме оставяй. О

 

Аз пък винаги ще се уповавам, и ще Те хваля все повече и повече. Устата ми ще разгласят Твоята правда, всеки ден Твоето спасение. О

 

Ще вникна в делата на Господа: Господи, ще спомня Твоята правда -само Твоята. Боже, Ти си ме поучавал от младините ми, и до сега разгласям Твоите чудеса, О

 

И аз ще славя на псалтир Тебе, Твоята истина, Боже мой; ще Те въз­пявам на гусла, Свети Израилев. О

 

О Алилуя. Блажени бедните по дух, защото е тяхно е царството небесно. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              12, 38-44

В онова време:

Исус говореше на народа в поучението си: „Пазете се от книжниците, които искат да ходят пременени и обичат поздрави по тържищата, предни седалища в синагогите и първи места по гощавките. Тия, които изпояждат домовете на вдовиците и лицемерно дълго се молят, ще получат най-тежка присъда.“

И седна Исус срещу съкровищницата и гледаше, как народът пуска пари в съкровищницата. Мнозина богати пускаха много. А една бедна вдовица, като дойде, пусна две лепти, сиреч един кодрант.

Като повика учениците си, Исус им рече: „Истина ви казвам, че тая бедна вдовица тури повече от всички, които пуснаха в съкровищницата; защото всички пускат от излишъка си, а тя от своята немотия тури всичко, що имаше, цялата си прехрана.“

Това е слово Господне.

 
 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.