IX седмица обикн. време – събота – год. I – 09о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

IX седмица – събота

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Тпвит                            12, 1.5-15.20

В онези дни:

Товит повика сина си и му рече: „Какво можем да дадем на този праведен мъж, който дойде с тебе?“ И след като баща и син го повикаха настрана, започнаха да го молят, да благоволи да вземе половината от всичко, което бяха донесли.

Тогава той им каза тайно: „Благославяйте Бога, прославяйте Го, признавайте величието Му и изповядайте пред всички живеещи това, що Той направи за вас. Защото добро нещо е да се укрива царската тайна, но по – достойно е да се откриват Божиите дела и да се прославят.

Добро нещо е молитва с пост, и милостинята по – добра отколкото да трупаш съкровища злато; защото милостинята избавя от смърт, и може да очисти от всеки грях, издействува милост и вечен живот.

А онези, които грешат, са врагове на живота си. Няма да скрия от вас никое тайно слово, и ще ви открия истината.

Когато се молеше със сълзи на очи и погребваше мъртвите и оставяше обеда си, и укриваше мъртвите през деня в дома си, и през нощта ги погребваше, аз поднасях молитвата ти пред Господа.

И понеже беше угоден на Бога, трябваше да те подложи на изпитание. И сега Господ ме прати да изцеря тебе и Сара, жената на сина ти, от злия дух.

Аз съм Рафаил, един от седемте Ангели, които стоят пред Господа.

Време е вече да се завърна при Оня, който ме прати. А вие благославяйте Бога и разгласяйте дивните Му дела.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Тов. 13, 2.6.7.8. (О:1в)

 

О Велик си, Господи, на веки.

 

Защото Ти наказваш и спасяваш, сваляш до ада и издигаш, и няма никой, който би избягал от ръката Ти. О

 

Вижте какво направи с нас, и с трепет и страх прославяйте Го, и превъзнасяйте с делата си Царя на вековете, О

 

Аз Го прославям в земята на моето пленничество, защото показа величието Си на народ от грешници, О

 

Обърнете се, грешници, и вършете правда пред Бога, уверени, че Той ще ви стори милост. О

 

О Алилуя. Блажени бедните по дух, защото е тяхно е царството небесно. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              12, 38-44

В онова време:

Исус говореше на народа в поучението си: „Пазете се от книжниците, които искат да ходят пременени и обичат поздрави по тържищата, предни седалища в синагогите и първи места по гощавките. Тия, които изпояждат домовете на вдовиците и лицемерно дълго се молят, ще получат най-тежка присъда.“

И седна Исус срещу съкровищницата и гледаше, как народът пуска пари в съкровищницата. Мнозина богати пускаха много. А една бедна вдовица, като дойде, пусна две лепти, сиреч един кодрант.

Като повика учениците си, Исус им рече: „Истина ви казвам, че тая бедна вдовица тури повече от всички, които пуснаха в съкровищницата; защото всички пускат от излишъка си, а тя от своята немотия тури всичко, що имаше, цялата си прехрана.“

Това е слово Господне.

 
 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.