IX седмица обикн. време – сряда – год. II – 09о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

IX седмица – сряда

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до Тимотей                 1,1-3.6-12

Павел, апостол Исус Христов, по воля Божия, за възвестяване обе­щания живот в Христа Исуса, до Тимотей, възлюбено чедо: благодат, милост, мир от Бога Отца и от Христа Исуса, нашия Господ.

Благодаря на Бога, комуто още от прародители служа с чиста съ­вест, задето непрестанно те споменувам в молитвите си денем и но­щем.

Затова ти напомням да разпаляш Божия дар, който е в тебе чрез моето ръковъзлагане. Защото Бог не ни е дал дух на боязливост, а дух на сила, любов и целомъдрие. И тъй, не се срамувай от страданията на нашия Господ Исус Христос нито от мене, Негов окованик, а стани участник в страданията за благовестието Христово по силата на бога, който ни спаси и повика към своето звание, не заради нашите дела, а по Свое благоволение и лагодат, дадена нам в Христа Исуса пред вечни времена, а открита сега с явяването на нашия Спасител Исус Христос, който унищожи смъртта и извади на яве живот и нетление чрез благовестието, за което съм поставен аз проповедник, апостол и учител на езичниците.

Затова и така страдам, ала не се срамувам, понеже зная в кого съм повярвал и съм уверен, че Той е мощен да запази моя залог за оня ден.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 122, 1-2а.2всд (О: 1а)

 

О Към Тебе, Господи, подигам очите си.

 

Подигам очи към Тебе, който живееш в небесата. Ето, както очите на слугите са обърнати към ръката на господарите ми. О

 

Както очите на слугинята към ръката на господарката й, тъй и нашите очи към Господа нашия Бог, докле Той ни помилва. О

 

О Алилуя. Аз съм възкресението и животът, казва Господ; който вярва в Мене, няма да умре на веки. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              12,18-27

В онова време:

Дойдоха при Исуса садукеи, които казват, че няма възкресение, и Го попитаха, казвайки: „Учителю, Мойсей ни е написал: Ако някому

умре брат и остави жена, а деца не остави, то нека брат му вземе жена му и въздигне потомство на брата си.“

Имаше седем братя, първият взе жена и умря и не остави потомство. Взе я вторият, и умря, но и той не остави потомство, също и третият. Вземаха я и седмината, и не оставиха потомство. След всичко умря. И тъй, при възкресението, кога възкръснат, кому от тях ще бъде жена? понеже седмината я имаха за жена?“

Исус им отговори и рече: „Не от това ли се заблуждавате, задето не знаете Писанията, нито силата Божия? Защото, кога възкръснат от мъртвите, нито се женят, нито се мъжат, а са като ангели на небесата. А за мъртвите, че ще възкръснат, не сте ли чели в книгата на Мойсей, как Бог му каза при къпината: „Аз съм Бог Авраамов, и Бог Исааков и Бог Яковов.“ Но Той не е Бог на мъртви, а Бог на живи. И тъй, вие много се заблуждавате.“

Това е слово Господне.

 
 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.