IX седмица обикн. време – сряда – год. I – 09о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

IX седмица – сряда

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Тпвит                            3, 1-11.24-25

В онези дни:

Тобия се разтъжи, ръзплака и със скръб се молеше, думайки:

„Праведен си Ти, Господи, и всички Твои дела и всички Твои пътища са милост и истина и съд.

И сега, Господи, спомни си за мене; и не ме наказвай за моите грехове, и не си припомняй за моите заблуждения и на бащите ми.

Защото не послушахме Твоите заповеди, и Ти ни предаде на разтребване, плен и смърт и в притча за укор пред всички народи, между които сме пръснати.

И наистина. Господи, много са Твоите съдби; защото не изпълнявахме Твоите заповеди и не постъпвахме по правда пред Тебе.

И тъй, Господи, прави с мене, що Ти е благоугодно, и заповядай да бъде взет духът ми; защото по – добре е за мене да умра, отколкото да живея.“

В тоя същи ден се случило и на Сара, Рагуилова дъщеря, в Акбатана, медийски град, да търпи укори от една от бащините си слугини; задето я давали на седем мъже, но злият дух Асмодей ги усмъртвявал,

преди да бъдат с нея като със жена. Когато тя мъмрела слугинята за провинението й, тя й отговорила: „Да не видим повече от тебе нито син, нито дъщеря на земята, убийцо на своите мъже. Нима искаш и мене да убиеш, както вече умори седем мъже?“ При тези думи тя се качила на горницата на своя дом и три дни и три нощи не яла и не пила; тя постоянствувала в молитва и със сълзи на очи просила от Бога, да я освободи от този укор.

В това време бидоха чути молитвите на двамата пред славата на великия Бог; и биде пратен Ангел Господен свети Рафаил да изцери и двамата, защото в едно и също време бяха отправени молитвите им към Бога.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 24,2-4а.4в-5ав.6-7вс.8-9 (О: 1в)

 

О Към Тебе, Господи, въздигам душата си.

 

Боже мой, на Тебе се уповавам: да се не посрамя. Да не тържествуват над мене враговете ми. О

 

Да се не посрамят и всички, които се надяват на Тебе. Да се посрамят онези, които вършат беззаконие без причина. О

 

Покажи ми. Господи, Твоите пътища и научи ме на Твоите пътеки. Насочи ме към Твоята истина и ме научи, защото Ти си Бог на моето спасение. О

 

Спомни си Твоите щедрости, Господи, и Твоите милости, защото са от века. По милостта си спомни си за мене, по Твоята благост, Господи. О

 

Аз съм възкресението и животът, казва Господ; който вярва в Мене, няма да умре на веки. О

 

О Алилуя. Аз съм възкресението и животът, казва Господ; който вярва в Мене, няма да умре на веки. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              12,18-27

В онова време:

Дойдоха при Исуса садукеи, които казват, че няма възкресение, и Го попитаха, казвайки: „Учителю, Мойсей ни е написал: Ако някому

умре брат и остави жена, а деца не остави, то нека брат му вземе жена му и въздигне потомство на брата си.“

Имаше седем братя, първият взе жена и умря и не остави потомство. Взе я вторият, и умря, но и той не остави потомство, също и третият. Вземаха я и седмината, и не оставиха потомство. След всичко умря. И тъй, при възкресението, кога възкръснат, кому от тях ще бъде жена? понеже седмината я имаха за жена?“

Исус им отговори и рече: „Не от това ли се заблуждавате, задето не знаете Писанията, нито силата Божия? Защото, кога възкръснат от мъртвите, нито се женят, нито се мъжат, а са като ангели на небесата. А за мъртвите, че ще възкръснат, не сте ли чели в книгата на Мойсей, как Бог му каза при къпината: „Аз съм Бог Авраамов, и Бог Исааков и Бог Яковов.“ Но Той не е Бог на мъртви, а Бог на живи. И тъй, вие много се заблуждавате.“

Това е слово Господне.

 
 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.