IX седмица обикн. време – понеделник – год. II – 09о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

IX седмица – понеделник

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от второто послание на Свети Петър Апостол                           1,1-7

Симон Петър, раб и апостол Исус Христов, до ония, които чрез правдата на нашия Бог и Спасителя Исуса Христа се падна да полу­чат с нас еднаква по стойност вяра: благодат вам и мир да изобилва в познаване Бога и Христа Исуса, нашия Господ.

Понеже божествената Негова сила ни е подарила всичко потребно за живот и благочестие, чрез познаване на Оня, който ние е призвал със Своята слава и съвършенство; чрез което ни са дарувани твърде големите и драгоценни обещания, та чрез тях да станете участници в божественото естество, като отбегнете световното разтление от похо-ти.

Затова, като положите всяко старание, привнесете към вярата си добродетел, към добродетелта знание, към знанието въздържание, към въздържанието търпение, към търпението благочестие, към благоче­стието братолюбие, към братолюбието любов.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 90, 1-2.14-15ав.15с-16 (О: Срв 2в)

 

О Боже мой, на Тебе се уповавам.

 

Който живее под покрива на Всевишния, той обитава под сянката на Всемогъщия, и казва на Господа: „Ти си мое прибежище, защита моя, Бог мой, на когото се уповавам.“ О

 

Задето Той Ме възлюби, ще го избавя, ще го защитя, защото позна името Ми. Ще повика към Мене, и ще го чуя; с него съм в скърби. О

 

Ще го избавя и ще го прославя, Ще го наситя с дълги дни и ще му явя Моето спасение. О

 

О Алилуя. Исусе Христе, Ти си верен свидетел първороден из мъртвите: Ти ни възлюби и уми от нашите грехове чрез Своята кръв. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              12,1-12

В онова време: Исус почна да говори на първосвещениците и книжниците и старейте с притчи:

„Някой си човек насади лозе, и огради го с плет, и изкопа лин, и съгради кула, и като го предаде на лозари, отиде си.

И на времето си изпрати при лозарите един слуга, за да вземе от тях от плода на лозето. А те, като го хванаха, биха го и отпратиха без нищо. Пак изпрати при тях друг слуга; и него като замериха с камъни, пукнаха му главата и го пуснаха с безчестие. Изпрати и друг;

и него убиха. И мнозина други или биха или убиха.

А понеже още имаше едничък син, обичен нему, най сетне изпрати и него при тях, думайки: „Ще се засрамят от сина ми.“ Но лозарите казаха помежду си: „Този е наследникът; хайде да го убием, и наследството ще бъде наше.“ И като го уловиха, убиха го и го хвърлиха вън от лозето. Какво, прочее ще направи господарят на лозето? Ще дойде и ще погуби лозарите, и ще даде лозето на други.

Нима и това не сте чели в Писанието: „Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла; това стана от Господа, и е дивно в очите ни?“

И търсеха повод да Го хванат, но се побояха от народа, понеже разбраха, че за тях каза притчата. И като Го оставиха, отидоха си.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.