IX седмица обикн. време – понеделник – год. I – 09о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

IX седмица – понеделник

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Товит                            1,1а.2; 2,1-9

Тобия, от коляното и града Нефталимов, бе взет в плен в дните на сирийския цар Салманасар, и в пленничеството си не отстъпи от пътя на правдата.

На празника Господен биде приготвен в дома на Тобия добър обяд и той каза на сина си: „Иди, и доведи, когото намериш беден от нашите братя, който помни Господа, за да обядваме заедно.“ Той отиде, върна се и му съобщи, че един от синовете Израилеви лежи удушен на стъгдата. Тогава Тобия, преди да почне да яде, бързо излезе и отиде при мъртвеца.

Взе го, занесе го в дома си тайно, та, след заник слънце, скришно да го погребе. След като скри тялото, върна се, уми се, яде хляба натъжен, спомняйки си пророчеството, което бе казал Господ чрез пророк Амос: „Празниците ви ще се обърнат в скръб, и всичките ви веселби в плач … „

А щом зайде слънце, отиде, изкопа гроб и го погреба. Съседите му се присмиваха и казваха: „Той още се не бои, че ще бъде убит за тази работа; едва избягна смъртното наказание, и ето, пак погребва мъртви.“ Но Тобия, страхувайки се повече от Бога отколкото от царя, отнасяше телата на убитите, и ги укриваше в дома си и посред нощ ги погребваше.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 111,1-2.3-4.5-6(О: 1a)

 

О Блажен е оня човек, който се бои от Господа.

 

Блажен е оня човек, който се бои от Господа, и който крепко обича неговите заповеди. Неговото поколение ще бъде силно на земята, родът на праведните ще бъде благословен. О

 

Изобилие и богатство има в неговия дом, и правдата му пребъдва вечно. В тъмнина изгрява светлината на правите: тя е блага, милостива и праведна. О

 

Добрият човек се смилява и на заем дава; защото той няма да се поклати до века; във вечна памет ще остане праведникът. О

 

О Алилуя. Исусе Христе, Ти си верен свидетел първороден из мъртвите: Ти ни възлюби и уми от нашите грехове чрез Своята кръв. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              12,1-12

В онова време: Исус почна да говори на първосвещениците и книжниците и старейте с притчи:

„Някой си човек насади лозе, и огради го с плет, и изкопа лин, и съгради кула, и като го предаде на лозари, отиде си.

И на времето си изпрати при лозарите един слуга, за да вземе от тях от плода на лозето. А те, като го хванаха, биха го и отпратиха без нищо. Пак изпрати при тях друг слуга; и него като замериха с камъни, пукнаха му главата и го пуснаха с безчестие. Изпрати и друг;

и него убиха. И мнозина други или биха или убиха.

А понеже още имаше едничък син, обичен нему, най сетне изпрати и него при тях, думайки: „Ще се засрамят от сина ми.“ Но лозарите казаха помежду си: „Този е наследникът; хайде да го убием, и наследството ще бъде наше.“ И като го уловиха, убиха го и го хвърлиха вън от лозето. Какво, прочее ще направи господарят на лозето? Ще дойде и ще погуби лозарите, и ще даде лозето на други.

Нима и това не сте чели в Писанието: „Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла; това стана от Господа, и е дивно в очите ни?“

И търсеха повод да Го хванат, но се побояха от народа, понеже разбраха, че за тях каза притчата. И като Го оставиха, отидоха си.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.