IX седмица обикн. време – петък – год. II – 09о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

IX седмица – петък

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до Тимотей                        3,10-17

Възлюбени:

Ти си последвал моето учение, живот, намерение, вяра, моето ве­ликодушие, любов, търпение, моите гонения и страдания, що ме спо­летяха в Антиохия, Икония, Листра, каквито гонения претърпях; и от всичко ме избави Господ. И всички, които искат да живеят благоче­стиво в Христа Исуса, ще бъдат гонени. А лукави човеци и измамници ще напредват в злото, като заблуждават и биват заблуждавани.

Но ти пребъдвай в това, на което си научен и което ти е поверено, като знаеш, от кого си научен; пък ти и от детинство знаеш свещените Писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вярата в Христа Исуса. Всичкото Писание е боговдъхновено и полезно за поу­ка, изобличаване, изправяне и назидаване правдата, за да бъде Божият човек съвършен и годен за всяко добро дело.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 118,157.160.161.165.166.168 (О: 165а)

 

О Голям е мирът у онези, които обичат Твоя закон, Господи.

 

Много са моите гонители и врагове, но от Твоите откровения не от­стъпвам. Истината е основа на Твоето слово, и вечен е всеки съд на Твоята правда. О

 

Князете ме гонят безвинно, но сърцето ми се бои от Твоето слово. Голям е мирът у онези, които обичат Твоя закон, и за тях няма пре­пъване. О

 

Очаквам Твоето спасение, Господи, и Твоите заповеди изпълнявам. Пазя Твоите заповеди и Твоите откровения, защото всичките ни пъти­ща са пред Тебе. О

 

О Алилуя. Ако някой Ме обича, ще пази словото Ми, казва Господ; и Моят Отец ще го възлюби и ще дойдем при него. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              12,35-37

В онова време:

Като заговори Исус и поучаваше в храма, рече: „Как казват книжниците, че Христос е син Давидов? Понеже сам Давид казва чрез Дух Свети: „Рече Господ на моя Господ: „Седи от дясната ми страна, докле туря Твоите врагове подножие на нозете Ти.“

И тъй, сам Давид Го нарече Господ; отде тогава той е негов син?“ И множество народ го слушаше с наслада.

Това е слово Господне.

 
 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.