IX седмица обикн. време – петък – год. I – 09о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

IX седмица – петък

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Тпвит                            11,5-17

В онези дни:

Ана седеше всеки ден на връх планината, откъдето можеше да се вижда надалече. И когато от онова място наблюдаваше идването му, видя отдалече, и позна сина си, който си идваше; тя изтича и каза на мъжа си: „Ето синът ти си идва.“

И Рафаил казва на Тобия: „Ето, щом влезеш в дома си, веднага се поклони на Господа твоя Бог; и като Му благодариш, пристъпи към баща си и го целуни. И веднага намажи с тази рибена жлъчка, която носиш с тебе, очите му; знай, че веднага ще му се отворят очите, и баща ти ще види небесната светлина и ще те види и ще се зарадва.“

Кучето, което ги придружаваше из пътя, изтича напред и като пристигащ вестител мърдаше опашката си и се радваше. Слепият баща стана и, преплитайки нозете, се завтече, и като подаде ръка на слугата, отиде да посрещне сина си. И като го прегърна, целуна го, а също и жена му, и двамата почнаха да плачат от радост. Като се поклониха на Бога и Му благодариха, седнаха.

Тогава Тобия взе от рибената жлъчка, намаза очите на баща си; и измина почти половина час, белите петна паднаха от краищата на очите му. Като видя това, Тобия ги изтръгна от очите му, и той прогледна. И прославяха Бога, той сам, и жена му и всички, които го познаваха. Товит каза: „Благославям Те, Господи, Боже Израилев, защото Ти ме наказа и Ти ме спаси; ето аз виждам Тобия, сина си.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 145,2авс. 7.8-9а.9вс-10 (О: 2а)

 

О Хвали, душо моя, Господа.

 

Ще възхвалям Господа, докле съм жив, ще пея на моя Бог, докле съществувам. О

 

Който вечно пази верност, върши съд над обидени, дава хляб на гладни, Господ отпуща затворници. О

 

Господ отваря очите на слепи, Господа оправя прегърбени, Господ обича праведни, Господ пази пришелците. О

 

Поддържа сираче и вдовица, а пътя на нечестивците проваля. Господ ще царува вечно, твоят Бог, Сионе, е в род и род. О

 

О Алилуя. Ако някой Ме обича, ще пази словото Ми, казва Господ; и Моят Отец ще го възлюби и ще дойдем при него. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              12,35-37

В онова време:

Като заговори Исус и поучаваше в храма, рече: „Как казват книжниците, че Христос е син Давидов? Понеже сам Давид казва чрез Дух Свети: „Рече Господ на моя Господ: „Седи от дясната ми страна, докле туря Твоите врагове подножие на нозете Ти.“

И тъй, сам Давид Го нарече Господ; отде тогава той е негов син?“ И множество народ го слушаше с наслада.

Това е слово Господне.

 
 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.