IX седмица обикн. време – вторник – год. II – 09о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

IX седмица – вторник

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от второто послание на Свети Петър Апостол                     3, 12-15а. 17-18

Възлюбени:

Вие очаквате и желаете скорото дохождане на Божия ден, за кой­то пламналите небеса ще се разрушат, и разгорелите се стихии ще се стопят. Но ние, според обещанието Му, очакваме нова небе и нова земя, на които обитава правда.

За туй, възлюбени, като очаквате това, постарайте се да се наме­рите пред Него в мир, неосквернени и непорочни. И дълготърпението на нашия Господ считайте за спасение.

Вие, прочее, братя, като знаете това от по рано, пазете се, да не би, увлечени от заблуждението на беззаконниците, да отпаднете от твърдостта си. Но растете в благодат и познаване на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Нему слава и сега и в ден вечни. Амин.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 89, 2.3-4.10.14 и 16 (О: 1)

 

О Господи, Ти си нам прибежище от рода в род.

 

Преди още да се родят планините, Ти си образувал земята и вселената, и от века до века Ти си Бог. О

 

Ти връщаш човека в тлението и казваш: „Върнете се, синове човешки!“ Защото пред Твоите очи хиляда години са като вчерашният ден, който е преминал, и като една стража през нощта. О

 

Дните на нашия живот са седемдесет години, а при по-голяма сила осемдесет, а най-доброто време от тях е труд и болест. Защото мина­ват бързо, и ние летим. О

 

Насити ни рано с Твоята милост, и ние ще се радваме и веселим пред всичките си дни. Да се яви Твоето дело върху рабите Ти, и Твоята сила – върху синовете им. О

 

О Алилуя. Отец на нашия Господ Исус Христос да просвети очите на сърцето ни, за да познаем каква е надеждата на нашето призвание. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              12,13-17

В онова време:

изпращат при Исуса някои от фарисеите и иродианите, за да го уловят на дума. Те дойдоха и му казват: „Учителю, знаем, че си справедлив и не мариш на никого, понеже не гледаш на ничие лице, истински поучаваш на път Божи. Позволено ли е да се дава данък кесарю, или не? Да дадем ли, или да не дадем?“

А Той, като знаеше тяхното лицемерие, рече им: „Що Ме изкушавате? Донесете Ми един динарий да го видя.“ И те донесоха. Тогава Той им казва: „Чий е този образ и надпис?“

Те Му казват: „На кесаря.“

Исус им отговори и рече: „Отдайте кесаревото кесарю, а Божието Богу.“ И те Му се почудиха.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.