IX седмица обикн. време – вторник – год. I – 09о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

IX седмица – вторник

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Тпвит                            2,10-23

Случи се един ден, Тобия, уморен от погребението, дойде у дома си, легна край стената и заспа; и от гнездото на лястовиците падна върху очите му, докато спеше, нещо топло и той ослепя.

Бог позволи да се случи това изпитание, за да се даде пример на бъдещите поколения за Неговото търпение, както и за праведния Йов. Понеже още от младините си той винаги се боеше от Бога и пазеше Неговите заповеди, той не заропта против Бога, когато го сполетя нещастието да ослепее; той остана непоколебим в Божия страх и благодареше на Бога през всички дни на живота си.

И както първенците подиграваха праведния Йов, така и родни­ните и близките на Тобия усмиваха живота му, казвайки: „Къде ти е надеждата, поради която даваше милостиня и погребваше?“ Тобия ги мъмреше и казваше: „Не говорете така, защото ние сме синове на светци и очакваме онзи живот, който Бог ще даде на ония, които никога не отстъпват от вярата си в Него.“

А жената му Анна, ходеше всеки ден да преде вълна и донасяше храна, която можеше да припечели със собствения си ръчен труд. Веднъж във прибавка тя получи козле и го доведе вкъщи; когато мъжът й чу блеенето му, каза: „Вижте, да не е крадено; върнете го на господарите му, защото не е позволено нито да ядем нещо крадено, ни да го освояваме.“ Жена му се разсърди и му отговори: „Явно празна е твоята надежда, и виждаме какво струват твоите милостини.“ С тези и тем подобни слова тя го укоряваше.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 111, 1-2.7вс-8.9 (О: Срв 7)

 

О Сърцето на праведния е твърдо, уповавайки се на Господа.

 

Блажен е оня човек, който се бои от Господа, и който крепко обича неговите заповеди. Неговото поколение ще бъде силно на земята, родът на праведните ще бъде благословен. О

 

От лоша мълва няма да се уплаши, сърцето му е твърдо, уповавайки се на Господа, когато погледне на враговете си. Той пръсна, раздаде на сиромаси; правдата му пребъдва вечно, неговият рог ще се възвиси в слава. О

 

О Алилуя. Отец на нашия Господ Исус Христос да просвети очите на сърцето ни, за да познаем каква е надеждата на нашето призвание. О Алилуя.

 

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              12,13-17

В онова време:

изпращат при Исуса някои от фарисеите и иродианите, за да го уловят на дума. Те дойдоха и му казват: „Учителю, знаем, че си справедлив и не мариш на никого, понеже не гледаш на ничие лице, истински поучаваш на път Божи. Позволено ли е да се дава данък кесарю, или не? Да дадем ли, или да не дадем?“

А Той, като знаеше тяхното лицемерие, рече им: „Що Ме изкушавате? Донесете Ми един динарий да го видя.“ И те донесоха. Тогава Той им казва: „Чий е този образ и надпис?“

Те Му казват: „На кесаря.“

Исус им отговори и рече: „Отдайте кесаревото кесарю, а Божието Богу.“ И те Му се почудиха.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.