IX седмица обикновено време – неделя год. А – 09огА

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

IX седмица – неделя

Година А

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Второзаконие.                               11,18-20-28

Говори Мойсей на народа, думайки:

„Вложете тези Негови думи в сърцето си и в душата си, завържете ги на ръката си в знак, и да бъдат те завръзка над очите.

Ето, Аз ви предлагам днес благословия и проклятие: благословия, ако послушате заповедите на Господа, вашия Бог, които ви заповяд­вам днес, а проклятие – ако не послушате заповедите на Господа, ва­шия Бог и се отклоните от пътя, който ви заповядвам днес, и тръгнете подир други богове, които не знаете.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 30,2-3а.3вс-4.17 и 25 (О: 3в)

 

О Бъди ми, Господи, каменна твърдина.

 

На тебе, Господи, се уповавам, да се не посрамя навеки; по Твоята правда избави ме. Наклони ухо към мене, побързай да ме избавиш. O

 

Бъди ми каменна твърдина. Защото Ти си моя сила и мое прибежище си Ти, и заради Твоето име води ме и ме управяй. О

 

Яви на Твоя раб светлото Си лице, спаси ме с Твоята милост. Дерзайте и да крепне сърцето ви, дерзайте всички, които се надявате на Господа. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни.                          3,21-25а.28

Братя:

Сега без Закона се яви Божията правда, засвидетелствувана от закона и Пророците. Божията правда чрез вяра в Исуса Христа е у всич­ки и върху всички вярващи; защото няма разлика. Всички съгрешиха и са лишени от славата Божия, оправдавайки се даром, с Божията бла­годат чрез изкуплението в Христа Исуса, когото Бог отреди да бъде с кръвта си умилостивителна жертва чрез вярата.

И тъй, мислим, че човек се оправдава с вярата, без делата на за­кона.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Аз съм лозата, а вие сте пръчките, казва Господ; който пребъдва в мене, и Аз в него, той дава много плод. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Матей.              7,21-27

В онова време: Исус каза на учениците Си:

„Не всеки, който Ми казва: „Господи, Господи!“ ще влезе в цар­ството небесно, а оня, който изпълнява волята на Моя Отец Небесен.

Мнозина ще Ми кажат в оня ден: „Господи, господи, не в Твое ли име пророкувахме? И не в Твое ли име бесове изгонвахме? И не в Твое ли име много чудеса правехме?“ И тогава ще им кажа открито:

„Никога не съм ви познавал; махнете се от Мене, вие, които вършите беззаконие.“

И тъй, всекиго, който слуша тия Мои думи и ги изпълнява, ще оприлича на благоразумен мъж, който си съгради къщата на камък; и заваля дъжд, и придойдоха реки, и духнаха ветрове и напряха на тая къща, тя не рухна, защото беше основана на камък.

А всеки, който слуша тия Мои думи и ги не изпълнява, ще запри­лича на глупав човек, който си съгради къща на пясък; и заваля дъжд, и придойдоха реки, и духнаха ветрове, и напряха на тая къща, и тя рухна, и срутването й беше голямо.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.