IX седмица обикновено време – неделя год. В – 09огВ

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

IX седмица – неделя

Година В

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Второзаконие.                               5,12-15

Това казва Господ:

„Пази съботния ден, за да го светиш, както ти е заповядал Господ, Бог твой. Шест дни работи и върши всичките си работи, а седмият ден е събота на Господа, твоя Бог; не върши в него никаква работа, ни ти, ни син ти, ни дъщеря ти, ни робът ти, ни робинята ти, ни волът ти, ни оселът ти, нито някой твой добитък, нито пришелецът ти, който е у тебе, за да си почине робът и робинята ти, както и ти.

Помни, че и ти беше роб в Египетската земя, но Господ, Бог твой, те изведе оттам с твърда ръка и висока мишца. Затова и ти заповяда Господ, Бог твой, да тачиш съботния ден.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 80,3-4.5-6ав.-с-8а.10-11ав (О: 2а)

 

О Радостно пейте на Бога, нашата твърдина.

 

Вземете псалом, дайте тимпан, сладкогласна гусла с псалтир. Тръбете с тръба в новомесечие, в деня на нашия празник. O

 

Защото това е закон за Израил, наредби от Бога Яковов. Той установи това като свидетелство за Йосиф, когато този излезе от Египетската земя. О

 

Дето чу звуци от език, който той не знаеше. Аз снех товара от раменете му и освободих ръцете му от кошниците. В утеснението си Ти Ме повика, и Аз те избавих. О

 

Да нямаш друг бог и да се не покланяш на другоземен бог. Аз съм Господ, Бог твой, който те изведе из Египетската земя. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от второто послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.                       4,6-11

Братя, Бог, който някога заповяда да изгрее светлина от тъмнината, Той Същият озари сърцата ни, за да бъде светло познанието на славата Божия, проявена в лицето на Исуса Христа.

Но това съкровище ние носим в глинени съдове, та преизобилната сила да се отдава Богу, а не нам. Отвред сме наскърбени, но не сте­снявани; в затруднение сме, но не се отчайваме; гонени биваме, но не изоставяни, повалени биваме, но не загиваме; винаги носим в тялото си мъртвостта на Господа Исуса, та и животът Исусов да се открие в тялото ни.

Защото ние, живите, непрестанно се предаваме на смърт заради Исуса, та и животът Исусов да се открие в смъртната ни плът.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни в истината. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              2,23-3,6

Случи се Господ да минава в събота през посевите, и учениците Му като вървяха по пътя, късаха класове. А фарисеите Му рекоха:

„Виж, защо вършат в събота това, което не е позволено?“

Той им рече: „Нима никога не сте чели, що стори Давид, когато имаше нужда и огладня сам и ония, които бяха с него? Как влезе в Божия дом при първосвещеник Авиатар и изяде хлябовете на предло­жението, що не биваше да яде никой освен свещениците, па даде и на ония, които бяха с Него?“

И думаше им: „Събота е направена за човека, а не човекът за съботата; тъй че Син Човечески е Господар и на съботата.“

И влезе пак в синагогата и там имаше един човек с изсъхнала ръка. И Го следяха, дали не ще го изцери в събота, за да Го обвинят.

А Той казва на човека с изсъхналата ръка: „Изправи се насред.“ На тях пък казва: „В събота добро ли е позволено да прави човек, или зло? Да спаси ли една душа, или да я погуби?“ Но те мълчаха.

И, като ги изгледа с гняв, нажален поради ожесточението на сърца­та им, казва на човека: „Протегни си ръката.“ И протегна я, и ръката му стана здрава като другата.

Фарисеите, като излязоха, незабавно се събраха с иродияните на съвещание против Него, как да Го погубят.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.