IX обикновена седмица литургия

IX СЕДМИЦА ПРЕЗ ГОДИНА

 

Входен Антифон                                    Пс. 24, 16. 18

Погледни към мене и ме помилвай, защото съм самотен и усамотен. Погледни моето страдание и моето безсилие и прости всичките ми гре­хове.

В неделя казва се Слава

 

Колекта

Смирено Ти се молим, Боже, чието Провидение не се лъже в наредбите си, да отстраниш от нас всичко вредно и ни да­деш всичко полезно. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, който е Бог и с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух, през всички векове на вековете.


А Боже. който изграждаш нашия живот върху скалата на твоето слово, стори, то да стане основата на нашите съждения и на нашите предпочитания, за да бъдем отвлечени от ветровете на човешките мнения, а да останем укрепени във вярата. Чрез нашия Господ Исус Христос…

В Боже. който в това седмично чествуване на Пасхата ни просветляваш със славата, която блести върху лицето на Христа, дай ни силата на твоя Дух, за да свидетелствуваме в ново отношение с братята и с цялото творение истината, която ни освобождава и ни прави инициатори на освобождението. Чрез нашия Господ …

С В твоето слово, Отче, проявяваш силата, която ни спасява; стори то да екне във всички езици и във всички култури, и да бъде чуто от всеки човек като жертва на спасение. Чрез нашия Господ Исус Христос …


Над даровете

С упование в Твоята доброта, Боже, пристъпяме с дарове към светия олтар, за да ни очисти вътрешно тайната, на коя­то слу­жим. Чрез Христa нашия Господ.

 

Причастен Антифон                                    Пс. 16, 6

Към Тебе викам, защото Ти ще ме чуеш, Боже, наклони ухото си и чуй моите думи.

или                                                                  Mk 11, 23.24      

Казва Господ: „Истина ви казвам, каквото поискате в молитва, вярвайте, че ще получите, и ще ви бъде далено.“


А Мт 7,21

„Не всеки, който ми кззва: Господи, Господи, ще влезе в царството небесно, а оня, който изпълнява волята на моя Отец“.

В Срв Мк 3,3

Исус каза на човека с изсъхналата ръка: „Протегни си ръката!“ И той озлравя.

С Лк 2,6 – 7

„Господи, не съм достаен да влезеш под моя покрив, но кажи само едно и слугата ми ще оздравее“.


Следпричастна

Боже, който ни храниш с Тялото и Кръвта на Твоя Син, ръ­ко­води ни, молим Ти се, чрез Твоя Дух, за да можем с думи, де­ла и истина да свидетелстваме за Тебе, и да влезем в цар­ст­вото небесно. Чрез Христa нашия Господ.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.