IV седмица събота – I вечерна – XXVIII през годината 4ов

IV седмица събота – 

XXVIII неделя през обикновено време

I вечерна

 

Водещ: Боже, ела ми на помощ!

Народ: Господи, побързай да ми помогнеш.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин.

Аллилуя.

 

Химн

 

Боже, източник на всичко,

щом завърши Свойто дело,

цялата земя изпълни с дарове,

богатства чудни.

 

Цял огромен свят съзида

и тогава си почина,

та и нас да ни поучиш,

след труд тежък да отдъхнем.

 

Помогни ни Ти, о, Боже,

да отхвърлим греховете,

да живеем в добродетел

и небето да заслужим.

 

Час последен щом настъпи

и пред Твоя съд застанем,

дай на всички вечна радост

в Твоя мир да заживеем.

 

Молим Те, преблаги Отче,

молим Те, единствен Сине ,

Тебе, Душе Утешител,

Който с двамата царуваш. Амин.

 

Ант. 1. Искайте мир * за Йерусалим.

 

Псалом 121

 

Зарадвах се, когато ми казаха: *

Да идем в дома Господен.

 

Ето, нозете ми стоят в твоите порти, †

Йерусалиме, Йерусалиме, който си устроен като град, * сглобен в едно, където възлизат колената,

 

Господните колена, †

по закона Израилев *

да славят името Господне.

 

Там стоят престолите на съда, *

престолите на дома Давидов.

 

Искайте мир за Йерусалим: *

да добруват ония, които те обичат!

 

Да бъде мир в твоите стени, *

добруване – в твоите чертози!

 

Заради моите братя и моите ближни *

казвам: Мир тебе!

 

Заради дома на Господа, нашия Бог, *

желая ти добро.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 1. Искайте мир * за Йерусалим.

 

Ант. 2. Душата ми ожида Господа * повече отколкото стража – утрото.

 

Псалом 129

 

От дън душа викам към Тебе, Господи. *

Господи, чуй гласа ми.

 

Да бъдат ушите Ти внимателни *

към гласа на молбите ми.

 

Господи, ако Ти забелязваш беззаконията – *

кой ще устои, Господи?

 

Но в Тебе е прошката, *

нека благоговеят пред Тебе.

 

Надявам се на Господа, †

надява се душата ми; *

на Неговото слово се уповавам.

 

Душата ми ожида Господа повече отколкото стража – утрото, *

много повече отколкотостража – утрото.

 

Нека се уповава Израил на Господа, *

защото у Господа е милостта

 

и пълно е у Него избавлението, *

и Той ще избави Израиля от всичките му беззакония.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 2. Душата ми ожида Господа * повече отколкото стража – утрото.

 

Ант. 3. Христос стана за всички, които Му са послушни, * причина за вечно спасение.

 

Фил. 2,6-11

 

Исус, Който, бидейки в образ Божий, †

не счете за похищение *

да бъде равен Богу;

 

но понизи Себе Си, *

като прие образ на раб

 

и се уподоби на човеци; *

и по вид се оказа като човек,

 

смири Себе Си, бидейки послушен дори до смърт, *

и то смърт кръстна.

 

Затова и Бог Го високо въздигна *

и Му даде име , което е по- горе от всяко име ,

 

та в името на Исуса да преклони колене *

всичко небесно, земно и подземно

 

и всеки език да изповяда, *

че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 3. Христос стана за всички, които Му са послушни, * причина за вечно спасение.

 

Четене     2 Петр. 1:19-21

Имаме по-достоверно нещо – пророческото слово, на което добре правите, че давате внимание като на светило, което свети на тъмно място, докле се ден развидели и зорница изгрее в сърцата ви, като знаете първом това, че никое пророчество на Писанието не е собствено на пророка тълкувание на Божията воля. Защото никога по човешка воля не е изречено пророчество, но от Дух Светий просветявани са говорили светите Божии човеци.

 

Респонсорий

В. От слънчев изток до запад * да се прослави името на Господа.

Вс. От слънчев изток до запад * да се прослави името на Господа.

В. Неговата слава е над небесата

Вс. да се прослави името на Господа.

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. От слънчев изток до запад * да се прослави името на Господа.

 

Ант. на Кантика

Година А: Царството небесно прилича на човек цар, * който направи сватба на сина си / и разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата.

Година B: Едно ти не достига: * иди, продай всичко, що имаш, и раздай на сиромаси, / и ще имаш съкровище на небето; / па дойди и върви след Мене.

Година C: Срещнаха Исуса десет души прокажени, * които се спряха отдалеч и с висок глас викаха: / Исусе Наставниче , помилуй ни!

 

Кантик на Бл. Дева Мария

 

Душата ми величае Господа, *

и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,

 

затова че Той милостиво погледна смирението на своята слугиния; *

и ето отсега ще ме наричат блажена всички народи;

 

Силният ми стори велико нещо, *

и свято е името Му ;

 

Неговата милост е от рода в род *

към онези, които се боят от Него;

 

Той показа сила с десницата Си; *

разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си;

 

свали силни от престоли и въздигна смирени; *

гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо;

 

взе под закрила Израил, Своя слуга, *

като си спомни милостта, 

 

както обеща на нашите деди, *

на Авраам и потомството му във вековете.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото, и сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. на Кантика

Година А: Царството небесно прилича на човек цар, * който направи сватба на сина си / и разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата.

Година B: Едно ти не достига: * иди, продай всичко, що имаш, и раздай на сиромаси, / и ще имаш съкровище на небето; / па дойди и върви след Мене.

Година C: Срещнаха Исуса десет души прокажени, * които се спряха отдалеч и с висок глас викаха: / Исусе Наставниче , помилуй ни!

 

Моления

Исус Христос изпълва с радост всички, които на Него се надяват.

Да се обърнем към Него с упование и молитва:

Послушай ни, Господи.

Верен свидетелю, първороден измежду мъртвите, Ти с кръвта Си ни уми от греховете,

 стори винаги да помним за Твоите велики дела.

Нека проповедниците на Евангелието, които си призвал,

 винаги да бъдат верни разпоредници на тайнствата на Божието царство.

Царю на мира , нека Твоят Дух слезе върху онези, които управляват народите,

  за да се грижат за бедните и онеправданите.

Помогни на страдащите поради раса, цвят на кожата, произход, език или религиозни убеждения,

 нека да дочакат признаване на правата и на човешкото достойнство.

Допусни да участват във вечното щастие онези, които в Твоята любов напуснаха този свят,

  дари им радост заедно с Дева Мария и Твоите светии.

 

Отче наш…

 

Молитва

Молим Ти се, Боже, нека Твоята благодат винаги да ни предшества и постоянно да ни придружава , * за да подбужда нашата ревност за добри дела. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог и с Тебе живее и царува, в единство със Светия Дух, през всички векове на вековете. Амин.

 

Да ни благослови Бог, да ни предпази от всяко зло и да ни въведе в живот вечен. Амин.

 
 
 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.