IV седмица обикн. време – четвъртък – год. I – 04о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

IV седмица – четвъртък

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието до евреите.                         12,18-19.21-24

Братя:

Вие не сте пристъпили към осезаема планина, и пламнал огън, и облак, и мрак, и буря, и тръбен звук, и говорещи глас, слушателите на който молеха да им се не говори вече. И толкова страшно беше онова, което се виждаше, че и Мойсей рече: „Ужасен съм и треперя“.

Вие обаче пристъпихте към планина Сион и към града на живия Бог, небесния Йерусалим, и към десетки хиляди Ангели, към тържествения събор и църквата на първородните, които са написани на небесата, и към Бога, Съдия на всички, и към духовете на праведниците, които са достигнали съвършенство, и към Исуса Христа, Ходатая на новия завет, и към кръвта за поръсване, която по – добре говори от Авелевата.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 47,2-3а.3в-4.9.10-11 (О: срв 10)

 

О Приехме, Боже, Твоето милосърдие сред Твоя храм.

 

Велик е Господ и всехвален в града на нашия Бог. Светата Негова планина с прекрасна възвишеност радост на цяла земя. О

 

Планината Сион, на северната й част, е градът на великия цар. В Неговите жилища Бог е познат като застъпник. О

 

Както сме слушали, така и видяхме в града на Господа на силите, в града на нашия Бог; Бог го утвърди на веки. О

 

Ние размишлявахме. Боже, за Твоята благост сред Твоя храм. Както Твоето име. Боже, така и Твоята хвала е до краищата на земята; Твоята десница е пълна с правда. О

 

О Алилуя. Наближи царството Божие: вярвайте в Евангелието. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              7,6-13

В онова време:

Исус повика дванайсетте, и начена да ги разпраща по двама, и им даде власт над нечистите духове.

И им заповяда, нищо да не взимат за по път, освен една тояга: ни торба, ни хляб, ни пари в пояса; но да се обуват в прости обуща и да не обличат две дрехи.

И рече им: „Ако някъде влезете в къща, оставайте в нея, докато си отидете оттам. И ако някои не ви приемат, нито ви послушат, като излизате оттам, отърсете праха от нозете си, за свидетелство срещу тях.

Те тръгнаха и проповядваха покаяние; изгонваха много бесове, и мнозина болни помазваха с елей и ги изцеряваха.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.