IV седмица обикн. време – събота – год. II – 04о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

IV седмица – събота

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из първата книга Царства.                         3,14-13

В онези дни:

Соломон отиде в Гаваон, за да принесе там жертва, понеже там беше главният жертвеник. Хиляда всесъжения принесе Соломон върху тоя жертвеник. В Гавоаон Господ се яви нощем на Соломон на сън и рече: „Искай каквото желаеш да ти дам.“

Соломон каза: „Ти стори велика милост на Своя раб баща ми Давид и задето той ходеше пред Тебе по истина и правда и искрено сърце пред Тебе, Ти му запази тая велика милост и му подари син, който да седи на престола му, както това е днес. И днес. Господи, Боже мой, Ти постави за цар Своя раб вместо баща ми Давид, но аз съм малко момче, не зная ни да излизам, ни да влизам. И Твоят раб е всред Твоя народ, който си избрал народ тъй многоброен, че поради множеството му не може ни да се преброи, ни да се изгледа; дай, прочее, на Своя раб разумно сърце, за да съди Твоя народ и да различава, що е добро и що е зло; защото кой може да управлява този многоброен Твой народ?“

И угодно биде на Господа, дето Соломон поиска това. И Бог му каза: „Задето поиска това, и не поиска за себе си дълъг живот, не поиска богатство, не поиска душите на твоите врагове, а си поиска разум, за да умееш да съдиш, – ето, Аз ще сторя по думата ти: Ето, давам ти мъдро и разумно сърце, тъй че подобен на тебе не е имало преди тебе, и след тебе няма да се издигне подобен на тебе. И това, което ти не поиска. Аз ти давам – и богатство, и слава, тъй че не ще има подобен на тебе между царете през всички твои дни.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 118,9.10.11.12.13.14. (О: 12а)

 

О Научи ме. Господи, на Твоите наредби.

 

Как момък ще запази в чистота пътя си? Като пази себе си според Твоето слово. От все сърце Те търся, не ми давай да се отклоня от Твоите заповеди. О

 

Скрил съм в сърцето си Твоето слово, за да не греша пред Тебе. Благословен си Ти, Господи, научи ме на Твоите наредби. О

 

С устата си разгласях всички съдби от Твоите уста. В пътя на Твоите откровения се радвам като за всяко богатство. О

 

О Алилуя. Моите овци слушат гласа ми, казва Господ; и Аз ги познавам, и те вървят подир Мене. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              6,30-34

В онова време:

Събраха се апостолите при Исуса, та Му разказаха всичко, и какво са извършили, и на що са поучавали. Той им каза: „Дойдете сами в уединено място и си починете малко“. Защото мнозина дохождаха и отхождаха, тъй че и да ядат нямаше кога.

И отидоха с кораб в уединено място насаме. Народът видя, как те заминаваха, и познаха го мнозина; и пешком се стекоха там от всички градове, изпревариха ги, и се събраха при Него.

Исус, като излезе, видя множество народ и се смили над тях, защото бяха като овци, които нямат пастир, и захвана да ги поучава много.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.