IV седмица обикн. време – сряда – год. II – 04о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

IV седмица – сряда

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из втората книга на Самуил.                         24,2.9 – 17

В онези дни:

Цар Давид каза на началника Иоав „Обиколи всички колена Израилеви от Дан до Вирсавия, и пребройте народа, за да зная, колко народ има.“ Иоав подаде на царя списъка за народното преброяване; и излезе, че израилтяни имаше осемстотин хиляди мъже силни, способни за война, а юдеи – петстотин хиляди.

И след като Давид преброи народа, трепна му сърцето. И каза Давид на Господа: „Тежко съгреших, дето постъпих тъй; и сега моля Ти се, Господи, прости греха на Твоя раб, защото аз постъпих твърде неразумно.“ Когато Давид стана на другия ден сутринта, биде слово Господне към пророк Гад, Давидов ясновидец.“ „Иди и кажи на Давид: Тъй говори Господ: Три наказания ти предлагам; избери от тях едно, което да се изпълни над тебе.“

И дойде Гад при Давид, обади му и му каза: „Избери си, глад ли да бъде в земята ти седем години, или три месеца да бягаш от неприятелите си, и те да те гонят, или път три дни да върлува мор по твоята земя? Сега рамисли и реши, какво да отговоря на Онзи, който ме е пратил.“ Давид отговори на Гад: „Много ми е тежко; но нека падна в ръцете на Господа, защото е голямо Неговото милосърдие; само да не падна в човешки ръце.“

И напрати Господ мор върху израилтяните от сутринта до определеното време; и умряха от народа, от Дан до Вирсавия, седемдесет хиляди души.

И Ангел Господен простре ръката си над Иерусалим, за да го опустоши; но Господ се разкая за злото и каза на Агела, който поразяваше народа: „Стига; сега спусни ръката си.“ А Божият Ангел беше тогава при хармана на иевусееца Ория.

Когато Давид видя Ангела, който поразяваше народа, каза на Господа, думайки „Ето, аз съгреших, аз (пастирят) постъпих беззаконно;но тези овци, какво са сторили? Нека, прочее, твоята ръка се обърне против мене и против башиния ми дом.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 31,1 – 2.5.б.7. (О: Срв. 5c)

 

О Прости ми, Господи, вината на греха ми.

 

Блажен е онзи, комуто беззаконията са простени и чиите грехове са покрити! Блажен е онзи човек, комуто Господ няма да вмени в грах и в чийто дух няма лукавство. О

 

Аз Ти открих греха си и не скрих беззаконието си. Аз казах: „Ще изповядам на Господа моите престъпления“. И Ти сне от мене вината на греха ми. О

 

Затова всеки праведник ще Ти се помоли о-време. И тогава разливът от многото води няма да го настигне. О

 

Ти си моя закрила, Ти ме пазиш от скръб; окръжаваш ме с радост на избавление. О

 

О Алилуя. Моите овци слушат гласа Ми, казва Господ; И Аз ги познавам и те вървят подире Ми. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              6,1-6

В онова време:

Исус дойде в отечеството си; а учениците Му Го следваха. Като настана събота, Той захвана да поучава в синагогата; и мнозина, които слушаха, с учудване говореха: „Откъде у Него това?“ Каква е тая мъдрост, която Му е дадена, че се вършат такива чудеса чрез ръцете Му? Не е ли Той дърводелецът, Марииният син, брат на Яков, Иосия, Юда и Симон? И не са ли тук между нас сестрите Му?“ И паднаха в съблазън поради Него.

А Исус им казваше: „Пророк не бива без почит, освен в отечеството си, между сродници и у дома си.“

И не можеше да извърши там никакво чудо; само малцина болни изцери, като възложи ръце върху им. И се чудеше на неверието им. И ходеше по околните села и поучаваше.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.