IV седмица обикн. време – понеделник – год. II – 04о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

IV седмица – понеделник

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из втората книга на Самуил.                         15,13-14; 16,5-13а

В онези дни:

Дойде вестител при Давид и каза: „Сърцето на израилтяните се обърна към Авесалом.“ И каза Давид на всичките си слуги, които бяха при него в Йерусалим: „Ставайте да бягаме, защото за нас няма избава от Авесалом; бързайте да излезем, да не ни завари и залови, да не ни навлече зло и да не изтреби с меч града.“

И Давид тръгна към Елеонската планина, вървеше и плачеше; главата му бе покрита, и той вървеше бос; и всички люде, които бяха с него, покриха всички главата си, вървеха и плачеха.

Когато цар Давид стигна до Бахурим, ето, оттам излезе един човек от рода на Сауловия дом, на име Семей, син на Гора. Той вървеше и злословеше, и хвърляше камъни върху Давид и върху всички цареви слуги. А всички люде и всички храбри бяха отдясно и отляво на царя.

Като го злословеше, Семей думаше тъй: „Махай се, махай се, убийцо и беззаконнико! Господ обърна против тебе всичката кръв на дома на Саул, вместо когото ти се възцари, и Господ предаде царството в ръцете на сина ти Авесалом; и ето, ти си в неволя, понеже си кръвопиец.“

Тогава Авеса, Саруев син, каза на царя: „Защо това мъртво псе злослови господаря ми царя? Ще ида и ще му сваля главата.“

Царят каза: „Какво ни е мене и вам, Саруеви синове? Оставете го, нека злослови, защото Господ му е заповядал да злослови Давида. А кой може да каже: Защо правиш тъй?“ И Давид каза на Авеса и на всичките си слуги: „Когато син ми, който е излязъл от моите чресла, търси душата ми, толкоз повече един син на вениаминец; оставете го, нека злослови, защото Господ му е заповядал. Може би Господ ще погледне милостиво на унижението ми, и ще ми въздаде Господ добро за днешното му злословие.“

И вървеше Давид и людете му по пътя с него.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 3,2-3.4-5.6-7 (О: 7а)

 

О Стани, Господи, спаси ме.

 

Господи, колко се умножиха враговете ми? Мнозина въстават против мене. Мнозина казват на душата „За него спасение няма в Бога“. О

 

Но Ти, Господи, си щит пред мене, моя слава, и Ти въздигаш главата ми. С гласа си викам към Господа, и Той ме чува от светата Си планина. О

 

Лягам, спя, и ставам, защото Господ ме закриля. Няма да се уплаша от десетки хиляди люде, които отвред са се опълчили против мене. Стани, Господи, спаси ме, Боже мой. О

 

О Алилуя. Велик пророк се издигна между нас, и Бог посети Своя народ. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              5,1-20

В онова време:

И преминаха отвъд морето, в страната Гадаринска. И когато Исус излезе от кораба, на часа Го срещна един излязъл от гробищата човек, хванат от нечисти дух; той имаше живелище в гробищата, и никой не можеше да го върже даже с вериги; защото много пъти бе оковаван с окови и вериги, но той разкъсваше веригите, счупваше оковите, и никой не беше в сила да го укроти. И всякога, нощя и дене, по хълмове и гробища викаше и се удряше с камъни.

И като видя Исуса отдалеч, затече се и Му се поклони. И като извика с висок глас, каза: „Какво имаш Ти с мене, Исусе, Син на Бога Всевишний? Заклевам Те в Бога, не ме мъчи!“ Защото Исус бе му казал: „Излез ти, дух нечисти, от човека!“ И го попита „Как ти е името?“ А той отговори и рече: „Легион ми е името, понеже ние сме много.“ И молеше го много да не ги изпъжда вън от тая страна.

А там, край планината, пасеше голямо стадо свини. И всички бесове Го молеха и казваха. „Прати ни в свините, за да влезем в тях“. Исус веднага им позволи. И като излязоха нечистите духове, влязоха в свините; и сурна се стадото низ стръмнината в морето, а те бяха до две хиляди, и се издавиха в морето.

А ония, които пасяха свините, избягаха, та разказаха в града и в околността. И жителите излязоха да видят, що се е случило. Дохождат при Исуса и виждат, че оня, който по-рано беше бесен, в когото имаше легион, седи, облечен и със здрав ум; и се изплашиха. Ония, които бяха видели, разказваха им, как стана това с бесния и за свините. И наченаха да Го молят да си отиде от пределите им.

И когато Той влезе в кораба, оня, който беше по-рано бесен, Го помоли да бъде с Него. Но Исус му не позволи, а каза: „Иди си у дома при своите, и разкажи им, какво ти стори Господ и как те помилува.“ И отиде, и начена да разправя по Десетоградие, какво му стори Исус; и всички се чудеха.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.