IV седмица обикн. време – понеделник – год. I – 04о1

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

IV седмица – понеделник

Година I

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене от посланието до евреите.                         11,32-40

Какво още да кажа? Защото време не ще ми стигне, да разказвам за Гедеон, Варак, Самсон и Иефте, за Давид и Самуил и за другите пророци.

Които чрез вяра победиха царства, вършиха правда, получиха обещания, затулиха уста на лъвове, угасиха огнена сила, избягнаха острието на меча, от немощни станаха крепки, бидоха силни на война, обърнаха бяг чужди пълчища.

Жени приеха умрелите си възкръснали; други пък бяха измъчени, като не приеха да бъдат освободени, за да получат по – добро възкресение.

Други пък изпитаха подигравки и бичове, а също окови и затвори; с камъни бидоха избити, с трион резани, на мъка подлагани; умряха с меч, скитаха се в овчи и кози кожи, лишавани, оскърбявани и измъчвани тия, за които светът не беше достоен, скитаха се по пустини и планини, по пещери и земни пропасти.

И всички тия, макар и да бяха засвидетелствувани чрез вярата, не получиха обещаното, защото Бог предвиди за нас нещо по – добро, та без нас да не постигнат съвършенство.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 30,20.21.22.23.24 (О: 25)

 

О Да крепне сърцето на всички вас, които се надявате на Господа.

 

Колко много са у Тебе благата. Господи, що пазиш онези, които ти се боят. Ти си ги приготвил за онези, които се уповават на Тебе пред синовете човешки. О

 

Ти ги укриваш под покрива на лицето Си от човешките вълнения; скриваш ги под сянка от нападки на езиците. О

 

Благословен е Господ, задето яви към мене Своята чудна милост в укрепения град. О

 

В смущението си мислех: „Отхвърлен съм от Твоите очи“. Но Ти чу гласа на молитвата ми, когато викнах към Тебе. О

 

Обичайте Господа, всички Негови праведници: Господ пази верните, и изплаща с излишък на онези, които постъпват горделиво. О

 

О Алилуя. Велик пророк се издигна между нас, и Бог посети Своя народ. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              5,1-20

В онова време:

И преминаха отвъд морето, в страната Гадаринска. И когато Исус излезе от кораба, на часа Го срещна един излязъл от гробищата човек, хванат от нечисти дух; той имаше живелище в гробищата, и никой не можеше да го върже даже с вериги; защото много пъти бе оковаван с окови и вериги, но той разкъсваше веригите, счупваше оковите, и никой не беше в сила да го укроти. И всякога, нощя и дене, по хълмове и гробища викаше и се удряше с камъни.

И като видя Исуса отдалеч, затече се и Му се поклони. И като извика с висок глас, каза: „Какво имаш Ти с мене, Исусе, Син на Бога Всевишний? Заклевам Те в Бога, не ме мъчи!“ Защото Исус бе му казал: „Излез ти, дух нечисти, от човека!“ И го попита „Как ти е името?“ А той отговори и рече: „Легион ми е името, понеже ние сме много.“ И молеше го много да не ги изпъжда вън от тая страна.

А там, край планината, пасеше голямо стадо свини. И всички бесове Го молеха и казваха. „Прати ни в свините, за да влезем в тях“. Исус веднага им позволи. И като излязоха нечистите духове, влязоха в свините; и сурна се стадото низ стръмнината в морето, а те бяха до две хиляди, и се издавиха в морето.

А ония, които пасяха свините, избягаха, та разказаха в града и в околността. И жителите излязоха да видят, що се е случило. Дохождат при Исуса и виждат, че оня, който по-рано беше бесен, в когото имаше легион, седи, облечен и със здрав ум; и се изплашиха. Ония, които бяха видели, разказваха им, как стана това с бесния и за свините. И наченаха да Го молят да си отиде от пределите им.

И когато Той влезе в кораба, оня, който беше по-рано бесен, Го помоли да бъде с Него. Но Исус му не позволи, а каза: „Иди си у дома при своите, и разкажи им, какво ти стори Господ и как те помилува.“ И отиде, и начена да разправя по Десетоградие, какво му стори Исус; и всички се чудеха.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.