IV седмица обикн. време – петък – год. II – 04о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

IV седмица – петък

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на Исуса, син Сирахов.                         47,2-13

Както тлъстина се отделя от мирна жертва, тъй Давид бе отделен измежду синовете Израилеви.

Той играеше с лъвовете като с козлета и с мечките като с агнета. В младините си той не уби ли исполин и не сне ли позора от народа, когато дигна ръка с камък в прашка и свали гордия Голиат? Защото той викна към Господа Всевишния, и Господ даде сила на дясната му ръка – да порази силен във война човек, и да възвиси рога на своя народ. Тъй народът на десетки хиляди го прослави и го възхвали, благославяйки Господа, като достоен за венец на слава.

Защото той изтреби околните врагове и смири враждебните филистимци, – та дори до днес е съкрушил техния рог.

Подир всяко свое дело той принасяше благодарение на Светия Всевишни с хвалебно слово; от все сърце той възпяваше Господа, и обикна своя Създател.

И постави пред жертвеника песнопевци, за да услажда песнопението с техния глас; той даде на празниците благолепие и точност определи времената, та песнопевците да хвалят Неговото име и от ранно утро да огласяват светилището.

И Господ му прости греховете и възнесе на веки рога му и му дарува царствен завет и славен престол у Израил.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 17,31.47 и 50.51 (О: Срв 47в)

 

О Благословен да е Бог на моето спасение

 

Бог – Непорочен е Неговият път, чисто е словото на Господа; Той е щит на всички, които се на Него уповават. О

 

Жив Господ, и благословен да е Моят защитник, да бъде превъзнесен Бог на моето спасение. Затова ще те славя между другородците и ще възпявам Твоето име, Господи. О

 

Който величествено спасяваш царя и правиш милост на Твоя помазаник Давид и на потомството му навеки. О

 

О Алилуя. Блажени, които пазят в добро и чисто сърце слово Божие, и принасят плод с търпение. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              6,14-29

В онова време:

Цар Ирод чу (понеже името Исус стана известно) и казваше: „Иван Кръстител е възкръснал от мъртвите, та затова стават чудеса чрез него.“ Други казваха: „Това е Илия; а други: пророк е, или като един от пророците.“ А Ирод, като чу, каза: „Това е Иван, когото аз обезглавих; той е възкръснал от мъртвите.“

Защото сам Ирод бе проводил да хванат Ивана и го свърза в тъмницата, зарад Иродиада, жена на брата му Филип, понеже се бе оженил за нея. Защото Иван говореше на Ирод: „Не ти е позволено да водиш братовата си жена.“ А Иродиада го мразеше и искаше да го убие; ала не можеше. Защото Ирод се страхуваше от Иван, като знаеше, че той е мъж праведен и свет, и го пазеше; много работи вършеше от послушание към него, и с приятност го слушаше.

И като дойде сгоден ден, когато Ирод, по случай рождения си ден, даваше гощавка на своите велможи, воеводи и на старейте галилейски, дъщерята Иродиадина влезе, игра и угоди на Ирод и на сътрапезниците му. Царят каза на девойката: „Искай от мене, каквото щеш и ще ти дам“ И закле й се: „Каквото и да поискаш от мене, ще ти дам – дори и половината си царство.“ А тя излезе и попита майка си: „Какво да искам?“ Тя отговори: „Главата на Иван Кръстителя.“

И тозчас влезе бързишком при царя, поиска и рече: „Искам още сега да ми дадеш на блюдо главата на Иван Кръстителя.“ Царят се натъжи, но заради клетвата и сътрапезниците си не иска да й откаже. И веднага, като изпрати оръженосецът, царят заповяда да донесат главата му. А той отиде, отсече му главата в тъмницата и я донесе на блюдо, та я даде на девойката, а девойката я даде на майка си.

Учениците му, като чуха, дойдоха и дигнаха тялото му, та го погребаха.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.