IV седмица обикн. време – вторник – год. II – 04о2

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

IV седмица – вторник

Година II

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из втората книга на Самуил.                         18,9-10.14в.24-25а.30-19,3

В онези дни:

Авесалом се срещна с Давиловите слуги; той яздеше на муле. Когато мулето се вмъкна под клоните на един голям дъб, косата на Авесалом се заплете в клоните на дъба, и той увисна между небето и земята, а мулето, което беше под него, избяга. Някой си видя това и обади на Иоав, думайки: „Ето, аз видях Авесалом да виси на дъба.“ И взе Иоав в ръце три стрели и ги заби в сърцето на Авесалом.

В това време Давид седеше между двете порти. И стражарът възлезе на вратната стреха откъм стената, дигна очи и видя: „Ето, един човек тича“. И стражарят извика и обади на царя. Царят каза: „Отмести се и застани тука“. И той се отмести и застана. И ето, пристигна Хусий и каза: „Добра вест за господаря ми, царя! Господ ти стори днес правда, като те избави от ръката на всички, които бяха застанали против тебе.“

А царят попита Хусия: „Здрав ли е момъкът Авесалом?“ Хусий отговори: „Дано с враговете на моя господар, царя, и с всички зломисленици против тебе се случи същото, което сполете момъка!“ Смути се царят и отида в стаята над портите и плака и, когато отиваше, думаше тъй: „Сине Авесаломе! Сине, сине Авесаломе! О, да бях умрял аз вместо тебе, Авесаломе, сине мой, сине!“

И обадиха на Иоав, че царят плаче и тъжи за Авесалом, своя син, и победата на оня ден се обърна в плач за целия народ; защото него ден народът му да се говори: „Царят скърби за сина си.“ Тогава народът влизаше в града скришом, както се спотайват от срам люде, побегнали от битка.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 85,1-2.3-4.5-6 (О: 1а)

 

О Наклони, Господи, ухото Си и изслушай ме.

 

Наклони, Господи, ухото Си, и изслушай ме, защото съм беден и сиромах. Запази душата ми, защото благоговея пред Тебе; Боже мой, спаси Своя раб, който се уповава на Тебе. О

 

Помилвай ме. Господи, защото към Тебе викам всеки ден, Развесели душата на Своя раб, защото към Тебе, Господи, възнасям душата си. О

 

Благословен е Господ, задето яви към мене Своята чудна милост в укрепения град. О

 

Защото Ти, Господи, си благ и милостив, и многомилостив към всички, които Те призовават. Чуй, Господи, моята молитва, и послушай гласа на молбата ми. О

 

О Алилуя. Той взе върху Си нашите немощи и понесе нашите болести. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Марко.              5,21-43

В онова време:

Когато Исус премина пак с кораб на отсрещния бряг, при Него се събра много народ. И Той беше край морето. И ето, дохожда един от началниците на синагогата, на име Иаир, и като Го вижда, пада пред нозете Му; и Го моли много, думайки: „Щерка ми е на умиране; дой-ди и възложи върху й ръце, за да оздравее, и тя ще бъде жива.“ Исус тръгна с него. Подире Му вървеше множество народ, и Го притискаха.

Една жена, която страдаше от кръвотечение дванайсет години, и много бе претеглила от много лекари, потрошила всичко, що имала, и не бе получила никаква помощ, а беше й станало още по-зле, като чу за Исуса, приближи се изотзад между народа, и се допря до дрехата Му. Защото думаше си: „Ако се допра само до дрехите Му, ще оздравея.“ И тозчас пресекна в нея кръвотечението, и тя усети в тялото си, че е изцерена от болестта.

А в това време Исус, като усети в Себе Си силата, която излезе от Него, обърна се към народа и рече: „Кой се допря до дрехите Ми?“ Учениците Му казаха: „Ти виждаш, че народът Те притиска, а питаш:

Кой се допря до Мене? „Но Той гледаше наоколо, за да види оная, която извърши това. Жената пък в страх и трепет, като знаеше, какво стана с нея, приближи се, падна пред Него и Му каза цялата истина. А Той й рече: „Дъще, твоята вяра те спаси; иди си смиром, и бъди здрава от болестта си.“

Докато Той още говореше, дохождат от началника на синагогата и казват: „Дъщеря ти умря; какво още правиш труд на Учителя?“ Но Исус, щом ту тия думи, казва на началника на синагогата: „Не бой се, само вярвай.“ И никому не позволи да върви след Него, освен на Петър, Яков и Иван, брат Яковов.

Дохожда в къщата на началника на синагогата и вижда смуще­ние, и плачещи и лелекащи силно. И като влезе, казва им: „Що сте се развикали и разплакали? Детето не е умряло, а спи.“ А те Му се смееха.

Но Той, като отпрати всички, взима със Себе Си бащата и майката на детето и ония, които бяха с Него, и влиза там, дето лежеше детето. И като хвана детето за ръка, казва му: „Талита куми, което означава: „Момиче, тебе казвам, стани!“ Момичето веднага стана и начена да ходи, понеже беше на дванайсет години; и се смаяха твърде много. И Той строго им заповяда, никой да не знае за това, и поръча да й дадат да яде.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.