IV седмица обикновено време – неделя год. С – 04огС

ОБИКНОВЕНО ВРЕМЕ

IV седмица – неделя

Година С

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Иеремия.                                       1,4-5.17-19

В дните на Иосия: Биде към мене слово Господне: „Преди да те образувам в утробата, аз те познах, и преди излезеш из утробата, осветих те и те поставих пророк за народите.

А ти препаши бедрата си и стани, та им кажи всичко, що ти заповядвам: не бъди малодушен пред тях, за да те не поразя пред очите им.

И ето, Аз те поставих днес като укрепен град, като железен стълб и като медна стена против цялата тази земя, против царете на Юда, против князете му против свещениците му, и против народа на тази земя.

Те ще воюват против тебе, ала не ще ти надвият; защото Аз съм с тебе, за да те избавя, говори Господ.“

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 70,1-2.3-4а.5-6ав.15ав и 17 (О: срв 15)

 

О Устата ми ще разгласят Твоето спасение. Господи.

 

На Тебе, Господи, се уповавам, да се не посрамя до-века. Избави ме по Твоята права и ме освободи; наклони ухото Си към мене и ме спаси. O

 

Бъди ми крепко прибежище, и укрепена твърдина, за да ме спасиш, защото Ти си моя крепост и мое прибежище. Боже мой, избави ме от ръцете на нечестивия. О

 

Защото Ти си моя надежда, Господи; Господи, мое упование от младините ми. На Тебе съм се крепил от рождение. Ти си ме извел из майчина ми утроба. О

 

Устата ми ще разгласят Твоята правда, всеки ден Твоето спасени. Боже, Ти си ме поучавал от младините ми; и досега разгласям Твоите чудеса. О

 

ВТОРО ЧЕТИВО

 

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.                                              12,31 – 13,13

Братя:

Показвайте ревност за по-добри дарби, и аз ще ви покажа път още по-превъзходен.

Да говоря всички езици човешки и дори ангелски, щом любов нямам, ще бъда мед, що звънти, или кимвал, що звека. Да имам пророчески дар и да зная всички тайни, да имам пълно знание за всички неща и такава силна вяра, че да мога и планини да преместям – щом любов нямам, нищо не съм. И да раздам всичкия си имот, да предам и тялото си на изгаряне – щом любов нямам, нищо не ме ползува.

Любовта е дълготърпелива, пълна с благост, любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се гордее, не безчинства, не дири своето, не се сърди, зло не мисли, на неправда се не радва, а се радва на истина; всичко извинява, на всичко вярва, на всичко се надява, всичко претърпява.

Любовта никога на отпада, а другите дарби, ако са пророчества, ще престанат, ако са езици, ще замлъкнат, ако са знание, ще изчезнат. Защото донейде знаем и донейде пророчествуваме. Но, кога дойде съвършеното знание, тогава това „донейде“ ще изчезне. Когато бях младенец, като младенец говорех, като младенец мислех и като младенец разсъждавах; а като станах мъж, оставих младенческото. Сега виждаме смътно като през огледало, а тогава – лице с лице; сега зная донейде, а тогава ще позная, както и бидох познат.

А сега остават тия три: вяра, надежда, любов; но по-голяма от тях е любовта.

Това е Божие слово.

 

О Алилуя. Господ Ме прати да благовестя на бедните, да пропо­вядвам на пленените освобождение. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Лука.              4,21-30

В онова време:

Исус почна да говори в синагогата: „Днес се изпълни това Писание, което чухте“. И всички Му засвидетелствуваха, и се чудеха на благодатните Му думи, които излизаха от устата Му, и казваха: „Не е ли този Йосифовият син?“

Той им рече: „Навярно ще Ми кажете поговорката: Лекарю, из-цери се сам; направи и тук, в Твоето отечество, онова, което чухме, че е станало в Капернаум“. И рече:

„Истина ви казвам: никой пророк не е приет в отечеството си. Наистина ви казвам: Много вдовици имаше в Израил в дните на Илия, когато беше затворено небето три години и шест месеца, тъй че настана голям глад по цяла земя; и нито при една от тях не бе пратен Илия, а само при вдовицата в Сидонска Сарепта. Тъй също много прокажени имаше в Израиля при пророк Елисей, и нито един от тях не се очисти, освен сириецът Нааман“.

И като чуха това, всички в синагогата се изпълниха с ярост. И станаха, та Го изкараха вън от града и заведоха навръх рътлината, на която бе построен градът им, за да Го блъснат надолу. Но Той спре посред тях и си отиде.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.