IV седмица неделя – II вечерна – VIII през годината 4ов

IV седмица неделя – 

VIII неделя през обикновено време

II вечерна

 

Водещ: Боже, ела ми на помощ!

Народ: Господи, побързай да ми помогнеш.

Слава на Отца и Сина и Светия Дух.

Както беше в началото и сега и всякога и във веки веков. Амин.

Аллилуя.

 

Химн

 

Преблага Троице сияйна,

о, съвършенство истинно,

влей огъня на заника

и разпали сърцата ни.

 

С песни Те славим по изгрев,

с Теб изпращаме залеза,

свели глави в смирение

Теб вовеки прославяме.

 

Чуй ни, Исусе, Господи,

с Отца Единен в Троицата,

с Духа Животворящия

и подкрепи молбите ни. Амин.

 

Ант. 1.  Из утроба преди денница * Те родих. Алилуя.

 

Псалом 109,1-5.7

 

Рече Господ Господу моему: *

Седи от дясната Ми страна,

 

докле туря Твоите врагове *

подножие на нозете Ти.

 

Жезъла на Твоята сила ще Ти прати Господ от Сион: *

владей между враговете Си.

 

В деня на Твоята сила †

народът Ти е готов със свето благолепие; *

из утроба преди денница Те родих.

 

Кле се Господ и няма да се разкае: *

Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков.

 

Господ е Тебе отдясно, *

Той в деня на гнева Си ще порази царете;

 

По пътя из поток ще пие *

и затова ще дигне високо глава.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 1. Из утроба преди денница * Те родих. Алилуя.

 

Ант. 2. Блажени жадните и гладните за правда, * защото те ще се наситят. Алилуя.

 

Псалом 111

 

Блажен е оня човек, който се бои от Господа *

и който крепко обича Неговите заповеди.

 

Неговото семе ще бъде силно на земята; *

родът на праведните ще бъде благословен.

 

Изобилие и богатство има в неговия дом *

и правдата му пребъдва вечно.

 

В тъмнина изгрява светлината на правите; *

тя е блага, милостива и праведна.

 

Добрият човек се смилява и на заем дава; *

в съда той ще даде твърдост на думите си.

 

Той няма да се поклати довека; *

във вечна памет ще остане праведникът.

 

От лоша мълва няма да се уплаши; *

сърцето му е твърдо, уповавайки се на Господа.

 

Сърцето му е крепко: той няма да се уплаши, *

кога погледне на враговете си.

 

Той пръсна, раздаде на сиромаси; †

правдата му пребъдва вечно; *

неговият рог ще се възвиси в слава.

 

Нечестивецът ще види това и ще се ядосва, †

ще заскърца със зъбите си и ще се стопи. *

Желанието на нечестивците ще загине.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 2. Блажени жадните и гладните за правда, * защото те ще се наситят. Алилуя.

 

Ант. 3. Бог покори всичко под нозете на Исуса * и Го постави над всичко Глава на църквата. Алилуя.

 

Откр. 19,1-7

 

Алилуя.

Спасение и слава, чест и сила на Господа, нашия Бог.*

Защото присъдите Му са истинни и праведни.

 

Алилуя.

Хвалете нашия Бог всички Негови раби *

и вие, които Му се боите, малки и големи.

 

Алилуя.

Защото се възцари Господ, Бог Вседържител, *

да се радваме и веселим и да Му въздадем слава.

 

Алилуя.

Защото дойде сватбата на Агнеца *

и жена Му се приготви.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото и сега и всякога *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. 3. Бог покори всичко под нозете на Исуса * и Го постави над всичко Глава на църквата. Алилуя.

 

Четене      Евр. 12:22-24

Вие пристъпихте към планина Сион и към града на живия Бог, небесния Йерусалим , и към десетки хиляди Ангели, към тържествения събор и църквата на първородните, които са написани на небесата, и към Бога, Съдия на всички, и към духовете на праведниците, които са достигнали съвършенство, и към Исуса, Ходатая на новия завет, и към кръвта за поръсване, която по-добре говори от Авелевата.

 

Респонсорий

В. Велик е нашият Бог, * велико е Неговото могъщество.

Вс. Велик е нашият Бог, * велико е Неговото могъщество.

В. Знанието Му е безгранично.

Вс. велико е Неговото могъщество.

В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух

Вс. Велик е нашият Бог, * велико е Неговото могъщество.

 

Ант. на Кантика

Година А: Първом търсете царството на Бога * и Неговата правда / и всичко ще ви се придаде.

Година B: Ние сме служители на новия завет, * не на буквата, а на духа; / защото буквата убива, а духът животвори.

Година C: Добрият човек * от доброто съкровище на сърцето си изнася добро; / защото от препълнено сърце говорят устата му.

 

Кантик на Бл. Дева Мария

 

Душата ми величае Господа, *

и духът ми се възрадва в Бога, Спасителя мой,

 

затова че Той милостиво погледна смирението на своята слугиния; *

и ето отсега ще ме наричат блажена всички народи;

 

Силният ми стори велико нещо, *

и свято е името Му ;

 

Неговата милост е от рода в род *

към онези, които се боят от Него;

 

Той показа сила с десницата Си; *

разпръсна онези, които се гордеят с мислите на сърцето си;

 

свали силни от престоли и въздигна смирени; *

гладни изпълни с блага, а богати отпрати без нищо;

 

взе под закрила Израил, Своя слуга, *

като си спомни милостта, 

 

както обеща на нашите деди, *

на Авраам и потомството му във вековете.

 

Слава на Отца и Сина *

и Светия Дух.

 

Както беше в началото, и сега и всякога, *

и във веки веков. Амин.

 

Ант. на Кантика

Година А: Първом търсете царството на Бога * и Неговата правда / и всичко ще ви се придаде.

Година B: Ние сме служители на новия завет, * не на буквата, а на духа; / защото буквата убива, а духът животвори.

Година C: Добрият човек * от доброто съкровище на сърцето си изнася добро; / защото от препълнено сърце говорят устата му.

 

Моления

Да се радваме в Господа, от Когото произлиза всяко благо, и с искрено сърце да отправим към Него нашите молитви: Господи, чуй молитвите ни.

Господи, Боже на вселената, Ти изпрати на земята Своя Син, за да бъде прославяно името Ти навсякъде,

 нека Църквата да ти бъде свидетел пред народите.

Стори охотно да приемаме учението на Апостолите

  и чрез живота си да потвърждаваме своята вяра.

Ти обичаш справедливостта,

  защити онеправданите.

Освободи затворниците, отвори очите на слепите,

  повдигни падналите, закриляй странниците.

Изпълни въжделенията на онези, които починаха в мир,

  нека чрез Твоя Син да достигнат славата на възкресението.

 

Отче наш…

 

Молитва

Молим Ти се, всемогъщи вечни Боже, под Твоето управление събитията на света да протичат за нас в мир * и Твоята Църква да Ти служи с радост и спокойствие. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, Който е Бог и с Тебе живее и царува, в единство със Светия Дух, през всички векове на вековете. Амин.

 

Да ни благослови Бог, да ни предпази от всяко зло и да ни въведе в живот вечен. Амин.

 
 
 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.