IV постна седмица – четвъртък – 04п

IV постна седмица – четвъртък

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Изход.                         32,7-14 

В онези дни:

Рече Господ на Мойсей: „Побързай да слезеш от тука, защото твоят народ, който ти изведе от Египетската земя, се разврати. Скоро се отклониха от пътя, който им Аз заповядах, и си направиха излян телец и му се поклониха и принесоха му жертва и казаха: „Ето, Израиле, твоят Бог, който те изведе от египетската земя!”

И пак каза Господ на Мойсей: „Аз виждам тоя народ, и ето, той е народ твърдоглав; и тъй, остави Ме, да се разпали гневът Ми против тях, и ще ги изтребя, и ще произведа многоброен народ от тебе.”

Но Мойсей взе да моли Господа, своя Бог, и каза: „Да се не разпалва, Господи, гнева Ти против Твоя народ, който Ти изведе от Египетската земя с велика сила и с твърда ръка, за да не кажат Египтяни: за зло ги изведе той, за да ги убие в планините и да ги изтреби от лицето на земята; отвърни разпаления си гняв и отмени погубването на Твоя народ.

Спомни си за Авраам, Исаак и Израиля, твои раби, на които Ти се клел в Себе Си, като каза: Ще умножа и преумножа потомството ви колкото небесните звезди, и цялата тая земя, за която говорих, ще дам на потомството ви за вечно владение.”

И отмени Господ злочестината, за която каза: че ще стори на Своя народ.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 105, 19-20. 21-22.23 (О: 4а)

 

О Спомни си за нас, Господи, в благоволението Си към Твоя народ.

 

Направиха телец на Хорив, и се поклониха на истукана; и замениха своята слава с образ на вол, който яде трева. O

 

Забравиха Бога, своя Спасител, който извърши велики дела в Египет, дивни в Хамовата земя, страшни при Червено море. О

 

И щеше да ги изтреби, ако Мойсей, неговият избраник, не бе застанал пред Него в пролома да отклони яростта Му, та да не ги погуби. О

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО: Бог така обикна света, че отдаде Своя Единороден Син; всеки, който вярва в него, има живот вечен.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              5,31-47

В онова време: Исус каза на юдеите:

„Ако Аз свидетелствувам за Себе Си, свидетелството Ми не е истинско. Има друг, който свидетелствува за Мене, и зная, че е истинско свидетелството, с което Той свидетелствува за Мене.

Вие бяхте пратени при Иван, и той засвидетелствува за истината. Но Аз от човек не приемам свидетелство; ала казвам това, за да се спасите вие.

Той беше светило, което гори и свети; а вие поискахте малко време да се радвате при светлината му. Аз обаче имам свидетелство по-голямо от Ивановото.

Защото делата, които Ми даде Отец да извърша, самите тия дела, що Аз върша, свидетелствуват за Мене, че Отец Ме е пратил. И пратилият Ме Отец Сам засвидетелствува за Мене. А вие ни гласа Му някога сте чули, ни вида Му сте видели; и словото му не пребъдва у вас, понеже вие не вярвате на Оня, когото Той е пратил.

Изследвайте Писанията, защото вие мислите чрез тях да имате живот вечен. И те са, които свидетелствуват за Мене. Но не искате да дойдете при Мене, за да имате живот.

От човеци слава не приемам. Но разбрах ви, че нямате в себе си любов Божия. Аз дойдох в името на Моя Отец, и Ме не приемате; но, ако друг дойде в свое име, него ще приемете. Как можете вие да повярвате, когато един от другиго приемате слава, а славата, която е от Единия Бог, не търсите?

Не мислете, че Аз ще ви обвинявам пред Отца: има против вас обвинител, Мойсей, на когото се вие уповавате. Защото, ако да бяхте вярвали на Мойсей, щяхте да повярвате и на Мене, понеже той за Мене писа. Ако пък на неговите писания не вярвате, как ще повярвате на Моите думи?”

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.