IV постна седмица – събота – 04п

IV постна седмица – събота

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Иеремия.                       11, 18-20

Ти, Господи, ми откри, и аз зная; Ти ми показа техните дела.

Аз пък като кротко агне, водено на клане, и не знаех, че те замислят кроеж против мене, думайки: „Да турим отровно дърво в неговото идене и да го изтръгнем от земята на живите, тъй че и името ме вече да се не споменава.“

Но Ти, Господи, Саваот, праведни Съдия изпитващ съриа и утроби, дай да видя Твоето върху тях отмъщение; защото на Тебе поверих моето дело.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 7, 2 – 3. 9вс.- 10. 11 – 12 (О: 2a)

 

О Господи, Боже мой, на Тебе се уповавам.

 

Господи, Боже мой, на Тебе се уповавам; спаси ме от всички мои гонители и ме избави, да не изтръгне врагът като лъв душата ми, и да не я разкъса, кога няма спасител. O

 

Съди ме, Господи, по правдата ми, и непорочността ми, която е в мене. Да престане злобата на нечестивите; а праведника подкрепи; защото Ти изпитваш сърца и утроби. О

 

Моята помощ е в Бога, който спасява правите по сърце. Бог е праведен Съдия, крепък и който всеки ден наказва. О

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО: Бог тъй обикна света, че отдаде Своя Единороден Син; всеки, който вярва в Него, има живот вечен.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.            7, 40-53

В онова време:

Като чуха думите на Исуса, някои от народа казаха: „Този е наистина пророкът.“ Други казваха: „Този е Христос.“ Други пък казваха:

„Нима от Галилея ще дойде Христос? Не е ли казано в Писанието

„Че Христос ще дойде от Давидовото семе и от градеца Витлеем, отдето беше Давид?“ И тъй, у народа произлезе разпра за Него. А някои от тях искаха да Го хванат, ала никой не тури върху Му ръка.

Тогава слугите се върнаха при първосвещениците и фарисеите, а те им рекоха: „Защо Го не доведохте?“

Слугите отговориха: „Никога човек не е говори тъй, както тоя човек.“

Фарисеите им отговориха: „Да не сте се и вие прелъстили?

Повярвал ли е в Него някой от началниците или от фарисеите? Но тоя народ, който не знае Закона, е проклет.“

Никодим, който бе ходил нощем при Него и беше един от тях, каза им: „Осъжда ли нашият Закон човека, ако първо го не чуят и узнаят, какво върши?“

Те му отговориха и рекоха: „Да не си и ти от Галилея? Изпитай Писанията, и виж, че от Галилея пророк не се е явил.“

И всеки отиде у дома си.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.