IV постна седмица – сряда – 04п

IV постна седмица – сряда

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Исая.                         49,8-15

Това казва Господ:

„В благоприятно време те чух и в ден на спасение ти помогнах; И Аз ще те пазя и ще те направя за народа завет, за да възстановиш земята, да възвърнеш на наследниците опустошените наследия; да кажеш на затворниците: „Излезте”, и на ония които са в тъмница: „Покажете се.”

По край пътищата ще пасат те и по всички хълмове ще бъдат техните пасбища. Не ще търпят глад и жажда, и не ще ги удари пек и слънце, защото Оня, който милва, ще ги води и ще ги заведе при водни извори. И всички мои планини ще направя друмове, и моите пътища ще бъдат издигнати.

Ето едни ще дойдат от далеч: и ето – едни от север, и от морето, а други – от земя Синим. Радвайте се, небеса, и весели се, земйо, и възклицавайте от радост, планини, защото Господ утеши своя народ и помилва своите страдалци.

А Сион казваше: „Остави ме Господ и Бог мой ме забрави!” Ще забрави ли жена кърмачето си, не ще пожали ли сина на утробата си? Но, ако тя би забравила, Аз няма да те забравя!”

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 144, 8-9. 13сд-14. 17-18 (О: 8а)

 

О Щедър и милостив е Господ.

 

Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и многомилостив. Благ е Господ към всички, и Неговите щедрости са върху всичките Му дела. O

 

Верен е Господ във всичкото слово и свет във всичките си дела. Господ поддържа всички падащи и изправя всички свалени. О

 

Праведен е Господ във всичките си пътища и благ във всичките си дела. Близо е Господ към всички, които Го призовават, към всички, които Го в истина призовават. О

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО: Аз съм възкресението и животът, казва Господ; който вярва в Ме­не, не ще умре на веки.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              5,17-30

В онова време:

Исус отговори на юдеите: „Моят Отец досега работи, и Аз ще работя.”

Но затова юдеите още повече искаха да Го убият, защото не само съботата нарушаваше, но и наричаше Бога Свой Отец, като правеше себе си равен Богу.

На това Исус им рече: „Истина, истина ви казвам: Синът нищо не може да твори Сам от Себе Си, ако не види Отца да твори; защото, което твори Той, това твори също и Синът. Защото Отец обича Сина и Му показва всичко, що Сам твори; и ще Му покаже дела по-големи от тия, за да се чудите вие.

Защото както Отец възкресява мъртви и оживотворява, тъй и Си­нът оживотворява, които иска. Защото Отец и не съди никого, но целият съд предава на Сина, та всички да почитат Сина, както почитат Отца. Който не почита Сина, той не почита Отца, който Го е пратил. Истина, истина ви казвам: който слуша словото Ми и вярва в Оня, който Ме е пратил, има живот вечен, и на съд не дохожда, а е минал от смърт към живот.

Истина, истина ви казвам: иде час, и дошъл е вече, когато мъртвите ще чуят гласа на Сина Божий и, като чуят, ще оживеят. Защото както Отец има живот в Себе Си, тъй даде и на Сина да има живот в Себе Си, и даде Му власт да извършва и съд, защото е Син Човечески.

Недейте се чуди на това, защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа на Сина Божи и ще излязат: които са правили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане.

Аз не мога да правя нищо от Себе си. Както слушам, тъй и съдя, и Моят съд е праведен, защото не търся Моята воля, а волята на Отца, който Ме е пратил.”

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.