IV постна седмица – понеделник – 04п

IV постна седмица – понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата на пророк Исаия.                   65,17-21

Това казва Господ:

„Ето, Аз творя ново небе и нова земя, и предишните няма вече да се споменуват, нито на ум ще дойдат.

А вие ще се веселите и ще се радвате во веки за това, което аз; творя; защото ето, творя Иерусалим за веселие, и народа му – за радост.

И ще се радвам за Иерусалим и ще се веселя за Моя народ; и няма вече да се чува от него глас от плач и глас от писък.

Там няма да има вече малолетен и старец, който да не достига пълните си дни; защото стогодишник ще умира като момче, но стогодишен грешник ще бъде проклеван. И ще съграждат къщи и ще живеят в тях, и ще падат лозя и ще ядат плодовете им.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 29, 2 и 4.5 – 6. 11 – 12а и 13ав (О: 2a)

 

О Ще Те възхваля, Господи, задет.о ме въздигна и не остави враговете ми да тържествуват над мене.

 

Господи, Ти изведе душата ми от ада, и ме оживи, за да не слеза в гроба. O

 

Пейте на Господа, Негови Светии, славете паметта на Неговата светиня. Защото гневът Му е за миг, благоволението Му за цял живот: Вечер настъпва плач, а сутрин – радост. О

 

Чуй, Господи, и помилвай ме; Господи, бъди ми помощник! Ти превърна тъгата ми в ликуване, Господи, Боже мой, вечно ще Те славя. О

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО: Търсете доброто, а не злото, за да останете живи; и Господ ще бъде с вас.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              4,43-54

В онова време:

Исус излезе от Самария и отиде в Галилея. Защото Сам Исус бе засвидетелствувал, че пророк в отечеството си няма почет. Когато, прочее, дойде в Галилея, галилейци Го приеха, защото бяха видели всичко, що бе извършил в Иерусалим на празника – понеже и те бяха ходили на празника.

И тъй, Исус пак дойде в Кана Галилейска, дето бе превърнал водата на вино. Имаше един царедворец, чийто син беше болен в Капернаум. Като чу, че от Юдея Исус стигнал в Галилея, той отиде при Него и Го молеше да слезе и изцери сина му, който беше на умиране.

А Исус му рече: „Ако не видите личби и чудеса, няма да повярвате.“ Царедворецът Му казва: „Господи, дойди, докле не е умряло детото ми.“

Исус му казва: „Иди си, син ти е жив.“ И човекът повярва думата, що му каза Исус, и си тръгна.

Когато той вече слизаше, срещнаха го слугите му и му обадиха: „Син ти е жив.“ А той ги попита за часа, в който му стана по-леко.

Отговориха му: „Вчера в седмия час го остави огницата.“ Тогава бащата разбра, че това е било в същия час, в който Исус му рече: „Син ти е жив.“ И повярва той и целият му дом.

Това пък второ чудо Исус извърши, когато дойде от Юдея в Галилея.

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.