IV постна седмица – петък – 04п

IV постна седмица – петък

 

ПЪРВО ЧЕТИВО

 

Четене из книгата Премъдрост.                         2,1a. 12 – 22

Които умуват криво, думаха в себе си:

„Да нагласим примки за праведника, защото той ни е в тягост и се противи на делата ни, укорява ни за грехове против закона и хули ни за греховете на нашето възпитание; обявява се за такъв, който има познание за Бога и нарича себе си син на Господа.

Пред нас той е изобличение на нашите помисли; тежко ни е да го гледаме, защото неговият живот не е като животът на другите, и пътищата му се различават от нашите. Той ни смята за гнусота и бяга от нашите пътища като от нечистотии, облажава края на праведните и хвалбиво нарича Бога свой баща.

Да видим прави ли са думите му, и да изпитаме, какъв ще бъде краят му; защото, ако тоя праведник е Син Божий, Бог ще го защити и ще го избави от ръката на враговете.

Да го изпитаме с обиди и мъки, за да узнаем смирението му и да видим кроткостта му. Да го осъдим на безчестна смърт, защото според думите му, имало кой да се грижи за него.“

Тъй умуваха те и се измамиха; защото злобата им ги беше заслепила. И те не познаха тайните Божии, не очакваха награда за светост и не смятаха за достойни наградите на непорочните души.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ

 

Пс 33, 17 – 18. 19 20. 21 и 23 (O: 19a)

 

О Близо е Господ до сломените по сърие.

 

Но лицето на Господа е против ония, които вършат зло, за да изтреби от земята помена им. Викат праведниците и Господ слуша, и ги избавя от всичките им скърби. O

 

Близо е Господ до сломените по сърие, и смирените по дух ще спаси. Много са скърбите на праведника, но от всички тях Господ ще го избави. О

 

Той пази всички негови кости, ни една от тях не ще се строши. Господ ще избави душата на рабите Си, и никой от ония, които се на Него уповават, няма да загине. О

 

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО: Не само с хляб живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

 

Четене от светото Евангелие според Йоан.              7, 1-2. 10. 25-30

В онова време:

Исус ходеше по Галилея; защото по Юдея не искаше да ходи, понеже юдеите търсеха да Го убият.

Приближаваше юдейският празник Разпъване шатри. Но, кога- то братята Му отидоха, отиде и Той на празника, не явно, а някакси скришом.

Тогава някои Иерусалимии думаха: „Не е ли тоя, когото търсят да убият? Ето, явно говори, и нищо Му не казват. Да не са се уверили началниците, че Той е наистина Христос? Но тоя знаем откъде e; а Христос, кога дойде, никой няма да знае, откъде е.“

Тогава Исус, като поучаваше в храма, издигна глас и рече: „И Мене познавате и откъде съм, знаете; и не дойдох от Себе Си, но има един истински, който Ме е пратил, и когото вие не познавате. Аз пък Го зная, защото съм от Него, и Той ме е пратил.“

Искаха, прочее, да Го хванат, ала не туриха на Него ръка, защото часът Му още не бе дошъл.“

Това е слово Господне.

 

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.