IV постна седмица неделя литургия

ЧЕТВЪРТА ПОСТНА НЕДЕЛЯ

Когато в тази неделя се подготвят възрастни за кръщение, тук посочените молитви могат да се заместват с обредните.

 

Входен Антифон                                                            Срв. Ис. 66, 10-11

Весели се Иерусалиме, и всички, които го обичате. Устройвайте събрания, радвайте се и веселете се, които тъгувахте, за да ликувате и се наситите от изобилието на утехата му.

Не се казва Слава.

 

Колекта

Боже, който чрез Твоя Син извършваш по чуден начин поми­ре­нието с човешкия род, стори, молим Ти се, християнският народ да се стреми с искрено благочестие и жива вяра към предстоящата Пасха. Чрез нашия Господ Исус Христос, Твоя Син, който е Бог и с Тебе живее и царува в единство със Све­тия Дух през всички векове на вековете.

Казва се Верую.

 

Над даровете

Боже, радостни принасяме даровете на спасителната Жертва, и коленопреклонно Ти си молим, да Я почитаме с дълбока вяра и да Я отслужваме единодушно за изкупление на света. Чрез Христа нашия Господ.

 

Предисловие за Постно Време


или за година А: Предисловие за четвърта Постна Неделя (Евангелието за слепородения)

 

Св. Господ да бъде с вас.

Вс. И с твоя дух.

Св. Горе сърцата.

Вс. Отправени са към Господа.

Св. Да благодарим на Господа, нашия Бог.

Вс. Достойно и праведно е.

Наистина достойно и праведно е, справедливо и душеспасително, всякога и навсякъде да Ти благодарим, Господи, Свети Отче, всемогъщи вечни Боже, чрез Христа нашия Господ.

Който чрез тайната на своето въплъщение доведе до светлината на вярата човешкия род, който тънеше в мрак, и чрез банята на възраждането го освободи от робството на древния грях, за да го издигнеш до достойнството на Твоето чедо. Затова и ние, присъединени към Ангелските хорове, с радост Те прославяме, като казваме:


 

Причастен Антифон                                                             Пс. 121, 3-4

Иерусалиме, който си устроен като град, сглобен в едно. Там възлизат племената, племената Господни, да славят името Ти, Господи.

 

Следпричастна

Боже, който осветляваш всеки човек, идващ на този свят, оза­ри, сърцата ни с блясъка на Твоята благост, за да можем ви­наги да мислим, което е достойно и приятно на Тебе, и искре­но да Те обичаме. Чрез Христа нашия Господ.

 

XXX седмица год. II понеделник

 

ПЪРВО ЧЕТИВO

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни   4,32-5,8

Братя:

Бъдете един към друг добри, състрадателни, прощавайки си един на друг, както и Бог ви прости в Христа.

И тъй, бъдете подражатели на Бога, като чеда възлюбени, и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и за нас предаде Себе Си принос и жертва Богу за приятно благоухание.

А блудство и всяка нечистота или користолюбие дори и да се не споменават между вас, както прилича на светии; нито пък срамни и празни думи и смехории, които са неприлични, а наопаки да се чува благодарение.

Защото това трябва да знаете, че никой блудник, или нечист, или користолюбив, който е идолослужител, няма наследство в царството на Христа и Бога. Никой да ви не прелъстява с празни думи, защото заради всичко това дохожда гневът Божи върху синовете на неверието. И тъй, не ставайте техни съучастници.

Вие бяхте някога в тъмница, а сега сте светлина в Господа: постъпвайте като чеда на светлината.

Това е Божие слово.

 

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ                (Пс 1,1-2.3.4 и 6)

О Да бъдем подражатели на Бога, като възлюбени чеда.

 

Блажен е онзи човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, и в сборището на развратители не седи; а в закона на Господа е волята му, и върху Неговия закон той размишлява денем и нощем. О

И ще бъде като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време; и чийто лист не вехне, и във всичко, що върши, ще успее. О

Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине.  О

 

АЛИЛУЯ

О Алилуя. Твоето слово, Господи, е истина; освети ни с исти. О Алилуя.

 

ЕВАНГЕЛИЕ

+ Четене от светото Евангелие според Лука (13,10-17)

В онова време:

Една събота Исус поучаваше в тяхната синагога. И ето, една жена с немощен дух от осемнадесет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи.

Като я видя Исус, повика я и рече й: „Жено, освобождаваш се от недъга си!“ И сложи ръцете си върху нея, и тя веднага се изправи и славеше Бога.

При това началникът на синагогата, негодувайки, задето Исус в събота изцери, заговори и рече на народа: „Шест дена има, през които трябва да се работи; в тях дохождайте и се лекувайте, а не в съботен ден.“

Господ му отговори и рече: „Лицемерецо, не отвързва ли всеки от вас вола си или осела си от яслите в събота? И не води ли ги да ги пои? А тая дъщеря Авраамова, която Сатаната е свързал, ето вече осемнадесет години, не биваше ли да се освободи от тия връзки в съботен ден?“

И когато Той говореше това, всички, които бяха против Него, изпитваха срам, а целият народ се радваше за всички славни дела, вършени от Него.

Това е слово Господне.